Центриране

За нас


Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и сред най-престижните висши технически училища в България.
Днес съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване на обучение съвместимо с европейските стандарти за образование и квалификация, достъпно за кандидати от всички страни.

Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ), което по-късно – 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) . През 1990 г. ВИАС е преименуван на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по решение на Общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г. официално е преобразуван в университет с решение на Народното събрание. На 15.11.2001 г. получава институционална акредитация.

Факултети и департаменти

– АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
– ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
– СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
– ФАКУЛТЕТ по ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
– ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
– Департамент по ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА