Центриране

За нас

Център за ученическо техническо и научно творчество, Разград е обслужващо звено в системата на народната просвета, функциониращо на територията на града.

Основаната му роля е да организира дейности, свързани с интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в тяхното свободно време. В основата на образователно-възпитателния процес е ученикът с неговите заложби, интереси и потребности.

В Центъра се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес, допринасящ за личностното развитие и творческо израстване на всеки участник в избраната област от него – наука, техника, технологии, гражданско образование и екология.

Обучението се осъществява от учители – професионалисти, умеещи и обичащи да работят с деца.

Дейностите и формите, които се предлагат са в следните профили:

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ – школа „Математика” и школа „Биология”;

ПРИЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОФИЛ – Клуб „Приложно изкуство”, Клуб „Природа и фантазия”, Кръжок „Майстор Сръчко”, клуб „Авиомоделизъм”, клуб „Мултимедии”, школа „Компютърен свят”;

ХУМАНИТАРНО-ОБЩЕСТВЕН ПРОФИЛ – школа „Български език и литература”, школа „Английски език”, кръжок „Руски език”, клуб „Репортери”, клуб „Радиорепортери”, клуб „Сладкодумци”;

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – клуб „Екология”, клуб „Здравословен живот”, школа „Айкидо-здраве”;

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ – занимания с деца от 6 години до 14 години, творчески лагер, екологични акции, ученическа трудова дейност „ЕКОЛЯТО”.

Школи и клубове

Клубове в Център за ученическо, техническо и научно творчество, Разград

Екология

Здравословен живот

Компютърен свят

Приложно изкуство

Репортери

Скаути

Сладкодумци

Школи в Център за ученическо, техническо и научно творчество,Разград

Математика

Биология и Химия

Английски език

Български език и литература

Авиомоделизъм

Автомоделизъм

Мултимедии

Айкидо