Центриране

За нас


Частна детска градина „Дъга” е основана през 1993-та година, като едно от първите частни детски градини в столицата.

Материална база:

 • занимания
 • помещения за игра
 • спално помещение
 • лекарски кабинет
 • физкултурен салон
 • санитарни, кухненски възли
 • съблекалня

Работно време:

Понеделник – Петък: 7:00 до 19:00 часа

Обновената триетажна сграда предлага уютна среда за мачуганите. Разполага със собствено отопление и отговаря на всички санитарни и хигиенни норми. Храната се приготвя от външна кетъринг компания. Тя е питателна и разнообразна, и отговаря на нуждите на подрастващите деца. Хранителният режим е съобразен с изискванията за здравословно хранене и гарантира нормалното развитие на децата.

Детската градина работи целогодишно и с удължено работно време при предварителна уговорка с родител. В почивни и празнични дни с предварителна заявка. Децата са разпределени в малки групи. Предлага се почасово и целодневно обгрижване на децата.

Прием

 • Писмено заявление от родителят по образец
 • Попълнена декларация по образец
 • Копие от акт за раждане на детето
 • Медицински документи както следва:
  • Изследване за кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина
  • Данни от личният лекар за имунизационният статус на детето
  • Медицинска бележка от личният лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване в детската градина
  • Здравно-профилактична карта попълнена от личният лекар

Начинът на плащане се отразява в договора. Предвидени са различни варианти за плащане – месечно, на тримесечие и годишно. Извън учебните дейности се заплаща допълнително. Приемът е целогодишен при наличието на свободни места.

Необходимо условие за записване е събеседване между родител и директор. При постъпване се сключва договор между родителите и детската градина, към който се прилагат документите посочени в Наредба №3 от 05.02.2007 за здравните изисквания към детските градини.