За нас

МИСИЯ
Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” има мисията да подпомага задоволяването на културните, информационните, образователните, социалните и др. потребности на общността отдалечена от центъра на града, предлагащ много и разнообразни възможности. Да бъде в помощ и полза на живущите от района. Чрез различните културни прояви да разнообразява ежедневието им. С различните дейности да предлага възможности на подрастващите и възрастните за осмисляне на свободното време, за превенция срещу вредните прояви в обществото.

ВИЗИЯ
Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1985” е модерен център за информация, култура и услуги. Една много гъвкава система, която е в състояние да поема нови функции и отговорности. Да обединява старите и новите форми на работа.

ЦЕННОСТИ
Основното в работата на читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” – неотменната през годините ценност е утвърждаване на читалището като традиционна организация, грижеща се за разпространяване на знания, за утвърждаване на духовността и информираността на населението и всички дейности са подчинени на това. Екипа е отворен към промяна и новаторство. Каквито и нови форми на работа да се избират, никога не се забравя, че основната ценност е знанието, а читалището е посредник между него и общността. Подържа се равнопоставеност между ползвателите на читалището, съпричастност към нуждите и потребностите им. Чрез различните дейности се разпространяват и художествените ценности – извършване на творческа дейност в областта на музиката, фотографията, изобразителното изкуство.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Удовлетворяване  на потребностите на живущите в района,
свързани с:
– развитие и обогатяване на културния живот
– запазване на обичаите и традициите на българския народ
-разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата

Читалището е член на  Съюза на народните читалища, Асоциация „Съвременни читалища” и Платформа АГОРА