Центриране

За нас


106 ОУ “Григорий Цамблак” – София е наследник на старото начално училище „Стефан Караджа”, намиращо се на бул. „Ботевградско шосе” в столицата.

Учебното заведение става основно през 1962 година.

Дълги години, както и сега, 106 основно училище има договор за шефство с Летищния център при Аерогара София.
От 1995 г. досега 6 директори са управлявали учебното заведение, а в последните две години управлението е поверено на Ирена Милева-Цукева.
От години 106 ОУ се слави със своите добри и високо квалифицирани учители, в дух на добронамереност, съвестно и с достойнство те обучават своите възпитаници като знаещи, можещи и мотивирани млади хора. Преподавателите в нашето училище неуморно работят по различни проекти за подобряване на качеството на образование, на материалната база и създаване на условия за провеждане на занимания в извънкласни форми на обучение.

Още

Възпитаниците на училището се представят отлично на олимпиади, състезания и конкурсни изпити след 7-ми клас. Много от тях са продължили своето образование в елитни езикови и професионални гимназии, както и специализирани училища (ТУЕС, СМГ, НПМГ, Американски колеж и др.). През учебната 2007/08 година в училището се работи по няколко проекта: Детски финансови игри „Игрите на НеЗнайко”, детска полудневна група – 3-5 годишни деца, голф занимания, клубове по спорт, изобразително изкуство, изучаване на ромски фолклор и различни видове кръжоци към читалище „Неофит Бозвели” в кв. Левски.

Мисията на 106 основно училище “ Григорий Цамблак“ е да осигури достъп до качествено обучение, ранно професионално ориентиране и продължаващо обучение на учениците от начален и прогимназиален етап. В съответствие със съвременните образователни тенденции и нужди на бизнеса, фокус на обучението са ключови умения и компетентности необходими на всеки човек за неговата реализация.