Центриране

За нас

113 СУ ”Сава Филаретов” е открито на 15 септември 1960 година като начално, през 1984 г. е преобразувано в основно, а от 1998 г. е средно общообразователно училище.

Нашето училище разполага с:

 •        Oтлична материална база;
 •        Висококвалифицирани учители;
 •        Две компютърни зали ;
 •        Неограничен достъп до интернет;
 •        Два физкултурни салона;
 •        Фитнес зала;
 •        Богата библиотека;

      За вашите деца училището предлага

 • Целогодишен едносменен режим на обучение;
 • Безплатна занималня;
 • Отбори по футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика;
 • Видео зала;
 • Kлуб „Бойни изкуства“;
 • Възможност за разнообразни дейности;

 

История

Сава Филаретов – изтъкнат български просветен деец

патрон на училището

Изтъкнатият български просветен деец и общественик от Възраждането Сава Филаретов е роден на 20 октомври 1825 година в будното сливенско село Жеравна.

От 1843 до 1848 година той учителства в Шумен. Получава по-високо образование в гръцкото училище в Куручешме в Цариград , а по-късно в Одеската гимназия. Завършва и Московския университет.

След като се връща в България, Сава Филаретов започва работа като учител в София, където отваря първото девическо училище. Филаретов развива активна обществена дейност, участва в църковно-националната борба, сътрудничи на български и руски списания и вестници.

Привлякъл с активността си вниманието на турските власти през 1861 година, Сава Филаретов е принуден да напусне София и заминава за Русия. Още същата година успява да се върне в България и става секретар на руското консулство в Одрин.

Сава Филаретов умира от туберкулоза на 13 ноември 1863 година в Кайро.

Прием

1. Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Решение №83/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

 • СРОК

  ДЕЙНОСТ

   30.03.2018 г.  Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Информацията за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.
   от  16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл.  Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.
   04.06.2018 г. в 17.00 ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
   от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. вкл.

   до 17.00 ч.

   Записване на учениците, приети на първо класиране.
   07.06.2018 г. – в 18.00 ч.  Обявяване на свободните места за второ класиране.
   от 08.06.2018 г. до        11.06.2018 г. вкл. до 12.00 ч.  Подаване на заявления за участие във второ класиране.
   11.06.2018 г. – в 18.00 ч.  Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
   от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г. вкл.

   до 17.00 ч.

   Записване на учениците, приети на второ класиране.
   13.06.2018 г. – в 18.00 ч.  Обявяване на свободните места за трето класиране.
   от 14.06.2018 г.  Попълване на свободните места след трето класиране.
   от 20.06.2018 г. до 14.09.2018 г. вкл.  Информацията за свободни места се публикува на интернет-страниците на училището и  на РУО София-град

Училищен план-прием след завършен VII клас за учебната

2018/2019г., както следва:

Една паралелка, профил „Физическо възпитание и спорт“.

Чужд език – английски език.

                                      Балообразуване:

        Оценките по БЕЛ от НВО;

       Оценките по Математика от НВО;

       Удвоената оценка от проверка на способностите по ФВС;

 Оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за основно образование.

Приемен изпит:

    Първи модул – Технически способности по футбол и волейбол; провеждане на изпита – . . . . . . . .

       Втори модул – Обща физическа дееспособност;  провеждане  на изпита – . . .

Изпитите ще се проведат в 113 СУ “Сава Филаретов“ от 9:00часа. Учениците да носят спортно облекло .

Видео за  протичане на изпита  по волейбол  можете да видите  тук и тук, и тук.

Видео за  протичане на изпита  по футбол  можете да видите  тук и тук, и тук.

Заповед 389/11.04.2018 на Директора за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас.

 Заповед …………..г. на Директора за утвърждаване на училищния план прием на ученици в осми клас в 113СУ „Сава Филаретов“ за учебната 2018/2019г.

График на дейностите

Необходими документи:

 1. Заявление за допускане до изпит за проверка на способностите
 2. Заявление за участие в_класиране
 3. Заявление за записване