Центриране

За нас

Университетът „Св.Климент Охридски“ е първото българско висше училище
Софийският университет е един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият и престижен научноизследователски център в страната.
Ректоратът се намира на бул. „Цар Освободител“ 15. Факултетът по математика и информатика, Физическият, Химическият и Биологическият факултет, Факултетът по журналистика, Богословският, Стопанският и Факултетът по начална и предучилищна педагогика се намират в отделни сгради

Факултети

– Исторически факултет
– Факултет по славянски филологии
– Факултет по класически и нови филологии
– Философски факултет
– Юридически факултет
– Факултет по педагогика
– Факултет по начална и предучилищна педагогика
– Богословски факултет
– Факултет по журналистика и масова комуникация
– Стопански факултет
– Факултет по математика и информатика
– Физически факултет
– Химически факултет
– Биологически факултет
– Геолого-географски факултет
– Медицински факултет

Департаменти

– Департамент за езиково обучение
– Департамент за информация и усъвършенстване на учители
– Департамент по спорт