Центриране

За нас

ИЗВАДКА ОТ ИСТОРИЯТА НА 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, ГРАД СОФИЯ


-Учебната 1911/1912 година – открито е училището. С Протокол № 5 на Софийската окръжна училищна инспекция за учители се назначават: Христо Николов Златинчев, Жечко Генов Чакъров и Никола Драгалевски.

– С Протокол №5 от 24.01.1915 г. Софийското училищно настоятелство решава 22-ро първоначално училище да се именува на видния български революционер Васил Левски.

– През периода 1913-1926 година като учители са били назначени изтъкнати прогресивни общественици и видни партийни функционери: Вълчо Иванов, Яко Доросиев, Васил Михалков, Люба Бакалова, Неделя Куздова, Райна Хинова, Райна Попгеоргиева, Петра Цолова, Ценко Цветанов, Райна Шарова, Михаил Деспотов.

– 1926 година – с цел подпомагане децата от пролетарския район се открива първата занималня в София.

– 1926 -1939 година преподаватели са : Иван Денев, Петър Пиронков, Васил Стоев, Мария Алтабанова, Райна Попгеоргиева, Надя Дончева, Мильо Милев.

– През 1940/41 година се надстройва третия етаж на сградата.

– През 1946 г. училище „Васил Левски”се слива с 13-та прогимназия и получава името „Любен Каравелов”.

– От 01.09.1950 г. към училище „Любен Каравелов” се присъединява 7-ма мъжка гимназия и се създава 17-то единно училище от първи до единадесети клас, с директор Марин Иванов.

– 1957 година – от 17-та гимназия се отделя като самостоятелно основно училище – 136 ОУ „Л. Каравелов” с директор Донка Димитрова.

– За времето от 1965 – 2011 година директори на училището са: Мария Чавдарова, Райна Василева, Васил Личев, Здравка Колева, Димитринка Тодорова, Ивета Германова, Ибрахим Карахасанов, Галина Сахиева.

Прием

Система за прием

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Необходими документи за записване в първи клас:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане
  3. Оригинал на Удостоверението за завършена ПГ в ДГ или в училище
  4. Декларация, в случай, че детето не е посещавало ПГ
  5. Медицинска карта

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМЕ УЧЕНИЦИ ЗА 2 ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО:

I „а” клас – 22 ученика –  Български език и литература, Математика, Информационни  технологии;

 I „б” клас – 22 ученика –  Български език и литература, Математика, Информационни  технологии;

 

 През учебната 2018/2019 година училището ще приеме 3 подготвителни групи 5 и 6 годишни

Необходими документи за записване в подготвителна група:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане
  3. Медицинска карта