Центриране

За нас

137 СОУ „Ангел Кънчев“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени

История: 15.09.1957 г. – на този ден 137-мо основно училище се отделя от 37-мо средно смесено училище. Първоначалният състав е 24 паралелки, обучавани от 28 преподаватели. Тогава започва и строежът на сградата, отворила врати от следващата година.

Обучение

В 137-мо СОУ „Ангел Кънчев“ се обучават около 1000 ученици, разпределени в 42 паралелки от първи до дванадесети клас.

В края на четвърти клас се провежда тест по английски език и учениците получават сертификат от Longman. Учениците от 5-ти до 8-ми клас изучават като втори език руския, а английският е приет за първи език за всички паралелки в училището. За учениците с чуждоезиков профил за втори език е приет немски, а руски за трети.

През учебната 2008-2009 год. има прием на математическа паралелка с 28 ученика в нея. Oт шести до осми клас са с ранно чуждоезиково обучение, а деветокласниците учат по два учебни плана – чуждоезиков профил с прием след 8-ми клас и технологичен профил (предприемачески бизнес, с помощта и сътрудничеството на фондация „Junior Achievеment“, която работи за въвеждането на икономическо образование на децата в общообразователното училище).

Учениците от десети клас учат по три учебни плана – технологичен профил, чуждоезиков профил с прием след 8-ми клас и чуждоезиков профил с подготвителен клас. Единадесетокласниците и дванадесетокласниците се обучават по три учебни плана – природоматематически профил, чуждоезиков профил с подготвителен клас и чуждоезиков профил с прием след 8-ми клас.