Центриране

За нас

Подаването на заявления за прием на ученици за І клас и предучилищните групи 5-годишни за следващата учебна година ще започне от 04.04.16 г.

Училището има 40-годишна история. Създадено е през 1966 година и е настанено в специално построена сграда на територията на жк Красно село.

За патрон на училището е избран известният български поет Веселин Ханчев. Можете да видите членската карта на поета в Европейската асоциация на поетите.
В периода 1978-1998 година 142 СОУ В. Ханчев се специализира в изучаването на руски език. От първи клас до единадесети клас учениците изучават голяма част от предметите на руски език.

По същото време училището работи усилено и по екологични програми. През 1998 година със заповед на министъра на образованието и науката 142 СОУ В. Ханчев се преобразува в 142 ОУ с ранно чуждоезиково обучение и Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици Св. Методий.

Днес двете учебни заведения ползват съвместно материалната база на училището и си партнират в учебната работа и поддръжката на сградния фонд.

Училището разполага със специализирани кабинети по чужди езици, музика, компютърни технологии и трудово обучение.

Обучението в кабинета по руски език преминава интересно и увлекатело. Кабинетът е оборудван с компютър и телевизор, а по стените са закачени множество информационни табла, изработени от самите ученици.

Обучение в кабинета по английски език. Обучение по информатика в компютърния кабинет на начален курс. Работно време на педагогическият съветник

Педагогическият съветник, г-жа Веселка Атанасова, с желание и всеотдайност помага на учениците да решават възникналите им проблеми. Тренинг за активно общуване с ученици от втори клас.
В кабинета на педагогическия съветник се помещават и офиситe на двата проекта, по които училището работи в момента.

В училището има библиотека с разнообразна художествена и научна литература. Учениците могат да намерят в нея интересни и полезни книги за четене.

Работното време на медицинската сестра е всеки ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.
В медицинския кабинет учениците могат да получат квалифицирана здравна помощ в случай на необходимост.
Информационни табла пред медицинския кабинет указват вредата от алкохола и тютюнопушенето.

За своите спортни занимания, учениците ползват игрищата на наскоро асфалтирания училищен двор. Често се провеждат разнообразни спортни турнири и се раздават награди. Занимания във физкултурния салон на училището. За тренировките на по-големите ученици са закупени спортни уреди.

През тази учебна 2014 – 2015 година клубовете и кръжоците вече са 17 с 182 участници.

Проект Успех

От началото на ІІ учебен срок на учебната 2012 година в 142 ОУ се работи по проект „Успех“, който ще продължи в рамките на 3 години. Неговите цели са:Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности Специфични цели: 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. 2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. 3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява. 4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

ИИД

В момента в училището работят групи за извънкласни дейности /ИИД/ в следните области: 1.Природоматематически науки 2. Хуманитарни науки 3. Здравно образование 4.Здравословен начин на живот 5.Комуникативни умения на роден език 6.Комуникативни умения на чужд език 7. Математическа грамотност 8.Предприемачество
Секциите, клубовете, ателиетата и кръжоците:
1.Секция „Моят свят“ с ръководител г-жа Емилия Новакова.
2.Секция „Моят свят“ с ръководител г-жа Светлана Жулева
3.Секция „Моят свят“ с ръководител г-жа Славка Димитрова
4. Ателие „Нарисувай света около нас“ с ръководител г-н Иван Апостолов
5. Секция „Долекарска помощ“ с ръководител мед. сестра на 142ОУ Мария Борисова
6. Секция „Бърза помощ в училище“ с ръководител мед. сестра на 142ОУ Мария Борисова
7. Карате спорт, здраве и начин на живот с ръководител г-ца Лора Русчева
8. Тенис на маса с ръководител г-ца Анка Димитрова
9. Театрално студио с ръководител г-жа Магдалена Ангелова
10. Клуб „Виртуални пътешествия“ с ръководител г-жа Людмила Гергинова
11. Кръжок „Забавна математика“ с ръководител г-жа Надежда Йотова
12. Клуб „Кариера“ с ръководител г-жа Веселка Атанасова