Центриране

За нас

146 Основно училище предлага:

∗ Целодневно обучение на подготвителна група(за деца на 5 до 6 годишна възраст)
∗ Целодневно обучение за деца от 1 до 4 клас
∗ Ранно чуждоезиково обучение по Английски език
∗ Задължителноизбираема подготовка по Информационни технологии
∗ Безплатни закуски за учениците от подготвителна група до 4 клас
∗ Училището разполага с ученически стол,за кетерингово изхранване на учениците.
∗ Свободноизбираема подготовка по музика
∗ Извънкласни форми на обучение по футбол, таекуондо, волейбол, модерен балет, народни танци, изобразително изкуство,туризъм и автентичен фолклор.
∗ Към училището има легитимно действащо училищно настоятелство“Мичо Даскала“,което подсигурява средства за обновяване и модернизиране на училищната база.

Училище за нашите деца

Обучението се осъществява от високо квалифицирани педагози, откликващи на съвременните нужди на всяко дете!

История

146 ОУ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ в село Волуяк е открито през 1964 година. В момента се обучават 9 паралелки от 168 ученика. Персоналът е 18 човека, от които 13 са педагози.

Първото училище в селото е открито от родолюбиви българи през 1880 година в биволарника на Рашо Боцин с 25 ученика и първи учител Вито Голяновски.

На 28.10.1901 г. е осветена от енорийския свещеник в присъствието на кметския наместник Веле Митов и училищните настоятели Стоичко Митрев и Цветан Митов нова училищна сграда, състояща се от стая и канцелария и вече 40 – 50 ученика в четири отделения. Учители са Райна Илиева която работи тук до 1915 г. и Никола Пешев.

През 1914 година се дострояват още 2 класни стаи. Разходите по построяването възлизат на 32 500 лв., от които 2 000 лв. дава държавата, а останалите – местното население.

През учебната 1931/1932 г. се открива I прогимназиален клас. Най-старият учител, местен жител е Михаил Василев Младенов – Мичо Даскало – учителствал 36 години между 1922 и 1958 година и награден през 1972 година с орден Кирил и Методий – II степен.

През 1962 година този учител прави и първата копка на новата сграда на училището. Съпругата му Цветанка Василева е работила тридесет години като учителка в същото училище.

Друг дългогодишен учител – с тридесет и три години стаж – е Теменужка Рангелова. Между бившите ученици на училището има златни медалисти от събора в Копривщица и В.Търново.

Празникът на училището е на 20 януари.

146 Основно училище предлага: