Центриране

За нас

155 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Кривина е създадено през далечната 1878 година. Един от първите учители е бил Петър Митов, който по-късно става свещеник в кв. Ючбунар, София.

До 1905г. учениците са учили в една паралелка, а след това са открити две слети паралелки.

През 1911г. започва строителството на нова училищна сграда, през 1914г. училището започва да работи с четири отделения /класове /.

През 1930г. за директор е назначен Тодор Радунчев. След това училището се ръководи от: Мария Павлова, Занка Динева, Петър Анев, Паско Пасков, Желязко Желязков, Енчо Чернев, Милка Стоянова, Красимира Бакова, Керана Василева, Иван Терзиев.

През 2000г. е завършено разширението на старата сграда и на 15 септември обновеното училище отваря врати. Директор по това време е Надя Николова.

Много учители дават своя принос в обучението и възпитанието на децата и младите хора в Кривина. Благодарение на всеотдайния им труд училището съществува вече повече от 130 години.

Още

Сега 155 основно училище се развива като малко, но привлекателно училище в крайградската зона на София. Спокойствието на с.Кривина дава своя отпечатък и върху учениците – сред тях няма насилие и агресия. За пълноценното организиране на свободното им време спомагат заниманията по танци и плуване, Клубът по спорт и туризъм, ученическият екоклуб.

Грижата за учениците – обучение, възпитание и индивидуална работа с всеки са целите на педагогическия екип на училището.Създадени са условия за изява на всеки ученик в учебни, спортни и извънкласни дейности. В 155 ОУ работи и ресурсен учител, който помага на децата със специални образователни потребности.Осигурена е целоднена оргнизация на обучение за учениците в начален етап.