Центриране

За нас

Колежът в гр. Сливен е правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика. С Постановление на МС 16 от 27.01.1997 г. Полувисшият институт за учители по практика е преобразуван в Колеж и влиза в структурата на Технически университет – София като отделно звено.

Завършилите успешно тригодишния курс на обучение в Колежа придобиват висше образование – образователно квалификационна степен „професионален бакалавър“ в съответното научно направлениеи възможност за професионална квалификация „учител“, а завършилите специалност „ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ придобиват и квалификация „преподавател-инструктор на водачи на МПС“.

Професионалните бакалаври могат да продължат обучението си и да получат образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в съответното научно направление.

Завършилите съответните специалности се реализират в обществения и частния сектор като ръководители и изпълнители при експлоатацията, монтажната и ремонтно-възстановителната дейност, в промишленото производство, автотранспортните фирми, автосервизите, автокъщите, транспортните компании, в дизайнерските и моделиерските бюра, в зърнопреработвателната, в хлебната, в месната, млечната и консервната промишлености и в сферата на туризма и ресторантьорството.

Голяма част от възпитаниците на Колежа работят като преподаватели-инструктори на водачи на МПС в цялата страна.

Специалности

„Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“
„Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия“
„Хранителни технологии в бита и туризма“
„Мениджмънт на алтернативния туризъм“