Центриране

За нас

177 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ е открито през месец януари 1892 год.

През 1936-37г. е построен основният корпус. През 1956г. е построена втора сграда, а през 1986-87г. са построени  разширения, котелно помещение и физкултурен салон с олимпийски размери.

От 1988 училището прераства в Средно общообразователно училище. По това време в него се обучават 450 ученика.

За цялата история на училището през него са преминали над 150 учители и над 3000 ученика.

Днес училището разполага с добре обзаведен компютърен кабинет, кабинет по химия и биология, добре оборудван физкултурен салон и  добре обзаведени 15 класни стаи. В училището работят високо квалифицирани педагогически кадри.

Извънкласна дейност – има мажоретен състав, секция по лека атлетика, волейбол и футбол.

Мажоретният състав участва в национални и международни фестивали.

Прием

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ В 1КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

A

Входящ номер Група точки
1.51/19.04.2019г. 1група 80т.
2.51А/19.04.2019г. 1група 80т.
3.52/19.04.2019г. 1група 80т.
4.52А/19.04.2019г. 1група 80т.
5.53/19.04.2019г. 1група 80т.
6.54/19.04.2019г. 1група 80т.
7.56/22.04.2019г. 1група 80т.
8.85/08.2019г. 1група 80т.
9.87/13.05.2019г. 1група 80т.
10.87А/13.05.2019г. 1група 80т.
11.92/13.05.2019г. 1група 80т.
12.93./13.05.2019г. 1група 80т.
13.93А/13.05.2019г. 1група 80т.

Свободни места за Второ класиране -9 места.

Б.Няма подадени документи за второ класиране.

В.Няма записани в установения срок ученици за 1  клас от Второ класиране!

Свободни места за трето класиране – 9

Няма подадени заявления за трето класиране – 14.06.2019г.

Г.Няма записани в установения срок ученици за 1 клас на Трето класиране.

Свободни места след Трето класиране – 9/девет/.

 

ІІ.Прием в първи клас – 22ученика

Прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019г.

Какво предлага 177 ОУ?

 • Компетентно и качествено обучение по програмите на МОН.
 • Безплатни учебници и учебни тетрадки по всички учебни предмети,електронни учебници за ползване в къщи
 • с цел олекотяване на ученическите раници 
 • Целодневна организация на обучение – до 18.00 ч.-Самоподготовка-2ч.Занимания по интереси-2ч.,Организиран отдих и спорт -2ч.
 • Обяд в училище /при желание на родителите – Кетъринг с/у заплащане/.
 • Училищен бюфет със здравословни храни разрешени от МНЗ.
 • Безплатен плод , мляко , млечни продукти или сандвич за закуска.
 • Има осигурен редовен и безопасен транспорт  от  и  до околните села , с ученически автобус или месечна карта за пътуване
 • Спокойна обстановка за учене и почивка в отделени учебни помещения.
 • Три игротеки. 
 • По-малкият  брой ученици в училището осигурява  безопасност и сигурност на децата и добра възможност на учителя за организация и контрол при усвояване на учебния материал.
 • Училището разполага с вътрешно и външно видеонаблюдение за осигуряване сигурността на учениците
 • Изучаване на английски език – безплатно.
 • Занимания по Информационни технологии в нов Компютърен кабинет – безплатно. 
 • Интерактивно обучение чрез преподаване на уроци с мултимедиен проектор, електронни уроци .
 • Зала с терминали и  системата „Енвижън“- един компютър-много мишки.
 • Работа по проект Занимания по интереси- допълнително обучение по Информационни технологии и Компютърно моделиране в ІІІ и ІV клас
 • Народни танци- срещу заплащане
 • Напълно обновени, светли,  просторни, хигиенични санитарни помещения.
 • Нови индивидуални  модулни маси-чинове със столчета, съобразени с възрастта на децата. 
 • Широк, озеленен и безопасен двор за игра и почивка в свободното време.
 • Външна спортна площадка за игри и футбол на малки врати.
 • Голям  и Малък  физкултурен салон – секции по  футбол, лека атлетика с треньор- безплатно
 • При желание на родителите – организирано посещение на плувен басейн / с/у заплащане/
 • Извънкласни дейности – посещение на театър, кино, музеи ,екскурзии и др.
 • При желание на родителите – Зелено училище с/у заплащане ,Бяло -ски  училище,Синьо училище-лагер на море с/у заплащане.
 • Въведен е електронен дневник с лесен достъп на родителите за получаване на своевременна информация за развитието на децата и учениците

От Ръководството на 177ОУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Решение №83/22.02.2018 г., изменено с Решение №129 по Протокол №72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София-град, която можете да намерите на интернет страницата на Столична община, Ви информирам, че графикът на дейностите е, както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

29.03.2019 г. Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.
03.06.2019 г.в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.
06.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране.
от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.
10.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
12.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч. Подаване заявление за участие в трето класиране.
14.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
18.06.2019г. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране.
20.06.2019 г. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 21.06.2019 г.

до 13.09.2019 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град