Центриране

За нас

179 ОУ Васил Левски извършва обучение на ученици от 1 до 8 клас за придобиване на диплома за основно образование. Училището се намира в село Доброславци, област София, район Искър и е с общинско финансиране. Учебната дейност в училището се осъществява в две смени.

179 ОУ Васил Левски Доброславци организира за своите възпитаници занималня и редица извънкласни дейности. Заниманията се водят от квалифицирани и опитни преподаватели и педагози. В основното училище се обучават ученици в разширена форма на обучение по-изобразително изкуство – ЗИП.

Обучението на ученици от 1 до 8 клас в 179 ОУ Васил Левски Доброславци се осъществява по програма, утвърдена от Министерството на образованието и науката (МОН).

Материална база

Материалната база 179 ОУ Васил Левски Доброславци разполага с множество класи стаи, библиотека и специализиран кабинет по компютърни технологии. Те са оборудвани с всички необходими учебно-технически средства за улеснение на учебния процес. За спортните занимания, учениците ползват физкултурен салон.

Училището работи по проект „Успех“ – 4 групи. Ученици от училището ежегодно участват в мероприятия, включени в спортния календар на район Нови Искър.