Центриране

За нас

19-то средно училище Елин Пелин, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

През 1932 год. отваря врати, за да посрещне своите първи възпитаници II Софийско народно основно училище, чийто патрон е писателят Димитър Иванов – Елин Пелин.

В началото на петдесетте години II СНОУ става 19-то ЕСПУ Елин Пелин и съществува в този си вид до учебната 1962-63 г., когато е разделено на 19-то основно училище и 19-та гимназия. През учебната 1974-75 г. двете учебни заведения отново се обединяват в 19-то ЕСПУ Елин Пелин.

През следващата година са разкрити първите паралелки с изучаване на немски език. В началото на учебната 1987-88 г. експериментално започва въвеждане на диференцирана система на обучение след 7-ми клас с три профила: хуманитарен, природоматематически и технико-технологически.

В дългогодишната си история, учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции.

Днес 19-то СУ Елин Пелин е училище за бизнес и предприемачество с интензивно изучаване на чужди езици – английски, немски и норвежки.

Образованието, което получават учениците на учебното заведение е в унисон с променящия се съвременен свят. У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.

Учителският колектив работи за утвърждаването на учебното заведение като образователна институция, способна да формира у възпитаниците си национални и общочовешки добродетели.

Усилия са насочени и към усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия състав и обособяването му като екип, състоящ се от високовалифицирани и отговорни специалисти.

Учебното заведение има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.

19-то СУ Елин Пелин е съвременено училище с добра материална база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение. Учебното заведение е с курс на обучение от първи до дванадесети клас.

Учебните занятия за всички ученици се провеждат на две смени.

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в столицата.

Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

Репутацията на 19-то СУ Елин Пелин се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.

Приоритети

19-то СУ Елин Пелин е учебно заведение с богата история, има своето минало – сложно, но достойно, своето настояще – нелепо, но градивно, устремено, амбицирано и своето бъдеще – отговорно, съизмеримо с европейските и световни тенденции.

Основните приоритети на училището са:

 • овладяване на два чужди езика на ниво, позволяващо адекватно междукултурно общуване;
 • разширяване на сътрудничеството с Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и работата по програмите на Джуниър Ачийвмънт;
 • разработване и участие в национални и межденародни проекти в областта на образованието, широко използване на информационните технологии в учебния процес;
 • формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност, предприемачество и гражданска активност, способност за поемане на риск и навици за работа в екип.
 • В 19-то СУ Елин Пелин работят, разчитайки на учене чрез практика. Програмите, които се използват са интерактивни методи на учене, работа в екипи, както и съвместни проекти с фирми, за да подготвяме учениците си за живота след училище.
 • Учебните програми са базирани на проекти
 • Учениците придобиват практически бизнес умения и финансова грамотност
 • Възможности за изява на местно, национално и международно ниво
 • Основни познания с офис програми
 • Създаване на различни проекти
 • Възможност за изучаване на езици за програмиране
 • Основни познания по българска и световна икономика
 • Познаване на Европа и света
 • Интерактивни игри
 • Конкурентно предимство на 19-то СУ Елин Пелин:
 • Интензивно изучаване на Английски и Немски език
 • Единственото училище с Норвежки и Датски език
 • Множество възможности за личностно развитие и лична изява
 • Развитие на дигитални и бизнес умения

Допълнителни занимания


Танцова школа „ЕСТРЕЯ“

сайт: http://ballet-estreia.com/ тел.: 0876 10 49 43 Кирил Манойлов; месечна такса – 30,00 лв.

График на занятията:

1 клас 16:30-17:30 16:30-17:30
2 клас 17:30-18:30 17:30-18:30
3-4 клас 17:30-18:30 17:30-18:30 17:30-18:30
5-6 клас 18:30-19:30 18:30-19:30
5-6 годишни 13:00-13:30 13:00-13:30

Клуб по спортни танци „ МАРТИНИ“

Тел: 0887 320269 Мартин Недялков; месечна такса – 40,00 лв

Занимания – вторник и четвъртък от 12,30 до 13,30 ч.

Танцова школа „ MOVINART“

Тел:0888 256 008 Теодора Андреева; месечна такса – 35,00 лв.

Занимания – вторник и четвъртък от 17,00 – 18,00 ч.

БК „ БУБА БАСКЕТ“

Тел: 0889 235 448 Ангел Жилев ; месечна такса – 30,00 лв.

Занимания – вторник и четвъртък; 17,00 до 19,00 ч.

Футболен клуб „ТОМ и ДЖЕРИ“

Тел. 0888 354 034 Лъчезар Ковачки; месечна такса – 25,00 лв.

Занимания – четвъртък и петък; 16,40 – 17,40 ч.

СК – „АХИЛ“

Занимания по таекуондо – понеделник , сряда и четвъртък от 19,00 до 21,00 ч. месечна такса – 48,00 лв.

Художествена гимнастика

Рък. Лилия Тошева

Занимания – понеделник и сряда от 12,30 до 13,30 ч.

Музикална школа „Р.Е.М.И.“

Месечна такса – 30,00 лв.

Адриан Николов – пиано тел. 0893 530 876

Даниела Туджарска -пеене Щерион Пилидов – китара

Приложно ателие „ЦВЕТНИ ИЗНЕНАДИ“

Тел.: 0889 527 102 Иван Кънчев такса – 3,00 лв. на уч. час ( 30 мин. учебен час)

Занимания – сряда от 17,00 до 18,00 ч.

Шахматен клуб Лидер към 19 СОУ“

Месечна такса – 45 лв. (включва 3 посещения седмично)

При 6 и повече посещения – 45 лв.

Между 3 и 6 посещения – ½ такса

под 3 посещения – не се дължи такса

Децата със СОП посещават безплатно!

Събота и неделя – 30 лв.