За нас


В някогашното бедно и изостанало село Горни Лозен е открито 201 ОУ Св. Св. Кирил и Методий още в първата година след освобождението-1879г. То е било 81-то в новоосвободеното княжество. Първоначално училището е било разположено в частната къща на Дядо Митре Газибаров,който предоставя част от дома си за създаване на училище.

В началото в него са се обучавали 18 ученици,а учител е бил самоковецът Иван Хаджидимитров. Броят на учениците се увеличавал бързо и през 1881г. съгласно решение на училищното настоятелство е построена и първата училищна сграда.Тази сграда е била паянтова и без двор.

През 1897г. училището е с пет отделения, в които учат деца и от Долни Лозен. Първият прогимназиален курс е открит през учебната 1921-1922г.Училищната сграда пак става недостатъчна и част от занятията се преместват в дома на Господин Милотинов Станьов.Следващата година друг лозенец, Веселин Берберски,отделя стая за прогимназиален курс.

В горнолозенското училище от 1936г. е организирана първата ученическа кооперация с трапезария.Има и училищен хор,както и театрална група,а библиотека-във всяка паралелка. След 1960г. училището подобрява матерялната си база.

В него вече има уредени кабинети по биология,изобразителни изкуства,физика,работилници и др. Училището се превръща в едно от най-елитните в София и страната,предлагащо добро професионално образование.

След 1989г. уилището продължава да се развива и да приема ученици за гимназиалния курс с профил стопански мениджмънт. В последните години намаля приема на учениците и има реална опасност от преобразуването на 201-во СОУ в основно училище.

201 ОУ Св. Св. Кирил и Методий разполага със собствен сайт.

Прием

  • ПЪРВИ КЛАС И НАЧАЛЕН КУРС – ранно чуждоезиково обучение, занималня.
  • СЛЕД ПЕТИ КЛАС – засилено обучение по английски език с втори чужд език немски или френски.
  • СЛЕД ОСМИ КЛАС – профил Туризъм – едно от най-преспективните направления в Българския бизнес с реално приложение в страните от ЕС. Профилиращи предмети – технологии, география и икономика, информационни технологии.
  • ЗА ВСИЧКИ – качествена общообразователна подготовка, занималня със спорт, интернет, информационни технологии.
  • ПРИЕМ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС – профил Туризъм: по документи, с балообразуващи предмети география, английски и български език от свидетелството за завършен осми клас.
  • Екологична и красива природна среда, далече от пороците на новото време, по-голяма сигурност и спокойствие за Вас и Вашите деца.