Центриране

За нас

202 ОУ ХРИСТО БОТЕВ  се намира в с. Долни Пасарел.

Училището има 145 годишна история. До 1872г не са намерени данни за наличие на училище. Ако е имало грамотни, те са учили в близките манастири.

Първият местен учител е Георги Гелов Йонов Шумков. Той е роден през 1838г. Когато е 16-17 годишен е пратен да учи в Самоков  –  Виж повече за историята на училището……

Сградите за прогимназии са последователно – първата при днешното кметство, втората при моста на река Искър и едва на 16 март 1967г е завършено и новопостроеното голямо училище с над 10 класни стаи. То е проектирано от архитект Вълчев и е построено от строителната бригада на Стоян Стефанов Масларски.

Днес директор е Ивайло Кискинов

През учебната 2018/2019 година в класните стаи учат 73 ученици, в дневна и самостоятелна форма на обучение, разпределени в 7 паралелки от 1-ви до 7-ми клас.

В 202 ОУ „Христо Ботев“ преподават 12 учители, като 4 от тях са на възраст между 25 и 30 години.

Училището е партньор на програмата „Заедно в час“ и се ползва от нейната подкрепа и сътрудничество. Работим активно с Център за приобщаващо образование и Институт за прогресивно образование

Директор

Ивайло Кискинов

 

 

Учители начален етап:

Наталия Димитрова – учител – Начален етап

Атидже Уруч – учител – Начален етап

Любка Лакова – учител – Начален етап

Цветан Методиев – учител – Начален етап

 

Учители прогимназиален етап

Даниела Тотева – старши учител – Български език и литература

Диляна Славчева –  учител – Математика

Джада Фратини – учител – Английски език

Димитър Томов – учител – История и цивилизация, География и икономика, Музика

Кристина Колева – учител – Биология, Химия, Физика, ИТ

Татяна Сириджанова –  учител – Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

Валентина Станкова – старши учител – Физическо възпитание и спорт

 

Помощен персонал:

Венета Панева –  хигиенист

Ваня Станилова – хигиенист

Надя Панева – огняр

Прием

Прием за учебната 2019/2020 година в първи клас

Необходими документи за записване в първи клас:

  1. Заявление за прием в първи клас
  2. Оригинал на акта за раждане (за справка)
  3. Оригинал за завършена подготвителна група или подготвителен клас в училище

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС в 202 ОУ за учебната 2019/2020 година изтеглете ОТ ТУК.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

 ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за ​учебната 2019/2020 г.

 

​Прием за учебната 2018/2019 година след първи клас

Необходими документи за записване след първи клас:

  1. Заявление за прием в съответния клас
  2. Оригинал на акта за раждане (за справка)
  3. Оригинал на удостоверение за завършен предходен клас
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 202 ОУ за учебната 2018/2019 година изтеглете ОТ ТУК.

Свободни места в паралелките на 202 ОУ

​За прием през учебната 2018/2019 година са свободни следния брой места  –   Виж тук….