Центриране

За нас

22. СОУ „Георги С. Раковски“ е приемник на Втора софийска мъжка гимназия, където академичният елит на България е задал стратегия за европейско качество на обучението и мотивация на учители и ученици за социална престижност.

Откриването на учебното заведение на 12 септември 1903 г. с тържествен водосвет и подписване на нарочен акт се открива Втора мъжка гимназия във внушително здание на ъгъла между улиците „Витоша“ и „Аспарух“ (собственост на Тома Малков), се превръща в събитие на столицата.

Днес 22. СОУ се отличава със своята неповторимост – съхранява традициите на Втора софийска мъжка гимназия, предоставя обучение с интензивно и качествено изучаване на испански или английски език и включва в обучението на учениците си методи на неформално образование.

База

Материалната база на училището е една от приоритетните грижи на ръководството.

Материалната база представлява:

  • всяка класна стая е оборудвана с мултимедия;
  • функционират шест компютърни кабинета;
  • поддържани кабинетите по физика, химия, биология;
  • испанската мултимедийна библиотека;
  • оборудван зъболекарски кабинет;
  • просторният училищен стол, който осигурява здравословен обяд на учениците;
  • спортни игрища по баскетбол и футбол.

На територията на училището са обособени два центъра – за кариерно консултиране и развитие, който координира неформалното образование в училище, и център за психологическо консултиране, където се реализира специалната стратегия на училището за работа с ученици, родители и учители.

Днес в училището се обучават близо 1600 ученици, от първи до дванадесети клас, на двусменен режим.

Още

Модерният дух на гимназията се основава на младежкото самоуправление, както и на множеството извънкласни дейности, които дават възможност за развиване всестранните интереси на учениците. Чрез клубната дейност се добиват качества като отговорност и работа в екип и не на последно място, удовлетворение и наслада.

Колективът на училището има за приоритет личностното израстване на гимназистите, за което се грижат ментори, подкрепящи и съпътстващи начинанията им. Материалната база допълнително предразполага учениците. 22. СОУ разполага с уникален по рода си Център за кариерно консултиране и развитие, както и с Център за психологическа подкрепа, който поддържа добрата комуникация между учениците и техните родители и учители.