Центриране

За нас

25-то основно училище „Д-р Петър Берон“ в град София е престижно учебно заведение.

В столично училище работят 32 квалифицирани и мотивирани педагози – с опит, с професионализъм, с ясно разбиране на ролята си за изграждане личността на ученика и за запазване достойното място в обществото както на училището, така и на учителя. Следвайки примера на своите предшественици, те умело съчетават традицията, съхранените символи и ритуали, богатата извънкласна работа с иновациите на съвременната образователна система, вярват и допринасят за по-доброто бъдеще на децата.

Сградата е с обновена материална база. В училището всеки ден има над 500 деца, обучавани от изключителни професионалисти, организирани и мотивирани от компетентно, енергично ръководство. Креативните идеи, колективната воля за все по-прогресивно развитие са наше ежедневие.