За нас


30 СУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ е първото училище с разширено изучаване на немски и испански език –традиция, която преминава през годините до днес и му придава облик на училище с утвърден чуждоезиков профил. Училището е основано като ЕСПУ Людмила Живкова.

Сградата е една от най-интересно конструираните постройки в новосъздадения тогава модерен столичен комплекс Зона Б-5 – оригиналното архитектурно решение вгражда по естествен начин сградата на бившето 68-о основно училище в новата, авангардна за времето си конструкция. 5 години след основаването си училището е преименувано на Образцово единно средно политехническо училище Знаме на мира. Осемдесетте години на миналия век е период, в който то играе водеща роля в реализирането на идеите на международното движение

Знаме на мира, домакин е на едноименната асамблея и се превръща в еталон за масово училище според тогавашните очаквания на обществото. След демократичните промени, през 1993 година, с решение на МОН, 30 СУ получава сегашното си име – Братя Миладинови, унаследено от вграденото в основите му 68-о училище. Промяната преосмисля усилията на педагогическия екип и учениците с най-светлите стойности от епохата на националното Възраждане.Тези стойности стават естествена основа за приближаване на училището към принципите на европейското образование.

Още

30 СУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ е базово учебно заведение на СУ Св. Кл. Охридски. Разполага с двадесет и пет класни стаи, кабинети по:

  • География;
  • История;
  • Биология;
  • Химия;
  • Физика;
  • Музика;
  • 3 кабинета по информационни технологии;
  • 2 по труд и техника;
  • Актова зала;
  • Оборудвана видео зала.

Също и с библиотека с над 13 хил. тома, физкултурен салон и открити спортни площадки. В него се обучават над осемстотин ученици, а за овладяването на знанията се грижи педагогически екип от висококвалифицирани базови учители, автори на учебници и учебни помагала, носители на отличия и награди.

Обучението по немски и испански език, за което училището е профилирано, е по най-съвременни учебни програми, а много от завършилите се реализират като студенти в чужбина. Учениците имат възможност да проявяват инициативност и творчество и да се доближат до европейските принципи на ученическо самоуправление чрез разнообразните прояви на Европейския клуб /част от мрежата на европейските училищни клубове в страната/, както и в съвместни проекти с традиционните партньори на училището – СУ Св. Климент Охридски, Националния дворец на децата, Фондация Пайдея, читалище Аура. 30 СОУ Братя Миладинови с основание се гордее с постиженията на свои именити възпитаници като Биляна и Весела Казакови – любими актриси за кино аудиторията още с първото им появяване в главните роли във филмите Подгряване на вчерашния обед и Лист отбрулен.