Центриране

За нас


33-та Езикова гимназия Света София се намира територията на район Люлин. Тя е единствената езикова гимназия с първи чужд език английски и френски и втори чужд език испански, немски, руски.

Мисия на учебното заведение е да изгражда и възпитава умения, способности и компетенции в учениците – да бъдат самостоятелни и креативни граждани.

33-та Езикова гимназия Света София е гимназия с утвърдени традиции и високи постижения. Учениците, завършили гимназията, продължават своето обучение предимно в престижни университети у нас, в Европа и САЩ и се реализират успешно в различни области на живота – публичната администрация, политиката, финансовата сфера, сигурността, частен бизнес, наука. В нея учат 672 ученици, организирани в 26 паралелки. 33 Езикова гимназия Света София има вече традиционни отношения с Френския културен институт и Британския съвет.

Прием

Прием на учениците през учебната 2017-2018 година:

  • Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Испански език
  • Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Немски език
  • Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Руски език
  • Първи чужд език-Френски език и втори чужд език- Английски език

Записване:

  • I етап: от 28.06 до 30.06.2017 год.
  • II етап: от 05.07 до 07.07.2017 год.
  • III етап: от 18.07 до 19.07.2017 год.
  • IV етап: от 24.07 до 01.09.2017 год.

Още

Всяка година в гимназията има преподавател – французин, който води практическите упражнения и преподава модерен френски език. Учениците от френските паралелки полагат успешно организираните от Френския институт изпити за придобиване на международна диплома. Възпитаниците на 33 Езикова гимназия Света София имат успешна реализация както у нас, така и в чужбина.

Допълнителни занимания:
СИП- Гръцки език, Португалски език, Руски език, Немски език
СИП- Култура на Изтока