Центриране

За нас

Училището е официално открито на 12 декември 1924 г. по инициатива на Просветно благотворително дружество „Св. св. Кирил и Методий“, което дава читалищната сграда за училище и набавя пособия от първа необходимост.

37. СУ „Райна Княгиня“ е вписано в историята на българското образование като училище, изградено от жителите на квартал „Модерно предградие“ без участието на държавата и общината.

В училището има секции по хандбал, футбол, баскетбол, волейбол, фолклорно пеене, народни танци, стандартни и латиноамерикански танци.

През учебната 1998/1999 г. отборът по хандбал става Републикански средношколски първенец в Габрово, а през 2000/2001 г. – в Благоевград. Училището разполага с топлофицирана сграда след основен ремонт, просторни класни стаи, два компютърни кабинета, богата библиотека, ученически стол и бюфет, лекарски и зъболекарски кабинет и целодневна охрана.

Освен стандартна учебна дейност 37. СУ „Райна Княгиня“ развива още и курсове по йога, студио за фолклорно пеене, клуб по латино-американски и стандартни танци, обучение по народни танци, секции по футбол и хандбал и допълнителна подготовка по изобразително изкуство.

 

Кратка информация за нашия патрон

Райна Футекова е родена през 1856 г. в град Панагюрище.

След Априлското въстание е заловена от турците и подложена на тежки страдания: бита, малтретирана многократно и оставена на хляб и вода повече от месец в Пловдивския затвор. За участието ѝ във въстанието и последвалия затвор разказва Захари Стоянов в Записки по българските въстания.

След намесата на европейските дипломати Райна е освободена и изпратена да учи в Москва. Там учи три години медицина и става акушерка – първата дипломирана акушерка в България. Написва своята „Автобиография“, излязла най-напред на руски език. Едва през 1934 г. е преведена на български, като това е първата книга върху Априлското въстание. В Москва Райна успява да уреди чрез жените от Дамския благотворителен комитет възпитанието на 32 панагюрски сирачета, сред които е и по-малкият ѝ брат. Райна Футекова е поканена от митрополит Климент за учителка в Търново. Три години по-късно тя се връща в Панагюрище, омъжва се за Васил Дипчев, който е кмет на града. Преместват се в Пловдив, но по времето на Стефан Стамболов Дипчев (като краен русофил) не може да си намери работа.

Имат 5 сина – Иван, Георги, Владимир, Петър и Асен. Райна осиновява и едно момиченце — Гина. През 1898 г. Васил Дипчев е избран за народен представител и семейството се премества в София. Умира скоро вследствие на политическо преследване и побой в Черната джамия и Райна остава с шест деца, най-голямото от които е на 13 години. Работи предимно в кварталите „Орландовци“ и „Малашевци“. Поддържа тесни връзки с Венета, вдовицата на Христо Ботев.
Умира 61-годишна на 29 юли 1917 г. Райна и Васил Дипчеви имат петима синове – всички офицери от Българската армия – генерал Иван Дипчев, Георги Дипчев, Владимир Дипчев, Петър Дипчев и полковник Асен Дипчев.

Прием

Екип

Ръководство

Цветомира Георгиева – директор

Русанка Петрова – зам.-директор УД

Теодора Карадакова – педагогически съветник

Учители – гимназиален и прогимназиален етап

Юлияна Георгиева – старши учител – Български език и литература и Руски език – IV ПКС

Еми Петрова – старши учител – Български език и литература, Руски език и Изобразително изкуство

Диана Минева – учител – Български език и литература

инж. Петя Павлова – старши учител – Английски език

инж. Любомир Кръстанов – старши учител – Информатика, Информационни технологии и Технологии

инж. Венета Колева – учител – Математика и Информационни технологии – V ПКС

Димитър Бояджиев – старши учител – Математика – I ПКС

Русанка Петрова – Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия – I ПКС

Марияна Благоева – учител – География и икономика, Човекът и природата и Биология и здравно образование – V ПКС

Цветомира Георгиева – старши учител – История и цивилизации

Емилия Борисова – учител – История и цивилизации и Свят и личност – V ПКС

Нели Чивийска – старши учител – Физическо възпитание и спорт

Минка Сивкова – старши учител – Икономически дисциплини и Биология и здравно образование

Учители – начален етап

Лозинка Пешева – старши учител – II ПКС

Росица Тагарева – старши учител – IV ПКС

Габриела Рангелова – старши учител – V ПКС

Златка Стефанова – старши учител – V ПКС

Юлия Иванова – старши учител – V ПКС

Ирена Борисова – старши учител – V ПКС

Павлина Георгиева – старши учител

Петя Костова – учител – V ПКС

Милена Евлогиева – учител – V ПКС

Галина Грудева – учител – V ПКС

Ресурсни учители

Радосвета Живкова – ресурсен учител

Цветелина Владимирова – училищен психолог и ресурсен учител

Елена Станкулова – училищен психолог

Администрация

Лилия Петрова – ЗАС

Валентина Янкова – домакин-библиотекар

Проекти

Работа по проекти и проведени инициативи в 37. СУ Райна Княгиня

 

За учебната 2017/2018 година работят следните групи и ръководители  в  „Твоят час“

 • За занимания по интереси:
 1. „Ученически съвет“ –  Венета Йорданова Колева
 • За преодоляване на обучителни затруднения:
 1. Математиката е магия – Габриела Николова Рангелова
 2. Родна реч –  Юлия Славчова Иванова
 3. Занимателна математика –  Венета Йорданова Колева
 4. Знам и мога да смятам –  Петя Костова

 

През учебната 2016/2017 г  37. СУ „Райна Княгиня“  работи по проекта „Твоят час“.
Учениците, в зависимост от своите интереси и потребности,  са включени в различни групи:

 • „Музикална плетеница“ – ръководител Александрина Митева
 • „Социално ателие“ – ръководител Русанка Петрова
 • „Опознай родината, за да я обикнеш“ – ръководител Марияна Благоева
 • Клуб „Здраве, сила, дух“ – ръководител Машенка Цветанова
 • Ученически съвет – ръководител Биляна Захариева
 • „В света на математиката“- ръководител Юлия Иванова
 • „Магията на числата“- ръководител Габриела Рангелова
 • „Занимателна математика“- ръководител Лозинка Пешева
 • „Говорим и пишем правилно на български език“- ръководител Милена Евлогиева
 • „На ТИ с компютъра“- ръководител Любомир Кръстанов
 • Явления и процеси в живата и нежива природа“- ръководител Машенка Цветанова