Центриране

За нас

Уважаеми родители,

В Детска ясла № 48 район Красна поляна за учебната 2013 /2014 година ще бъдат приети

Деца родени 2011 година – 16

Деца родени 2012 година  – 20

Второто класиране по точки за учебната 2013/2014 година е извършено на 01.06.2013 година

Записването на децата, които са класирани на второ класиране ще започне от 20.05.2013 година в Детска ясла №48 от 10,00 ч. до 13,00 ч. всеки работен ден.

Срока за записване на новокласираните е от 03.06.2013 година  до 14.06.2013 година

Приемането на децата ще стане от 01.09.2013 година

Директор: А.Славчева

Уважаеми родители,

Във връзка с извършване на ремонтни дейности в Детска ясла № 48 приемането на децата за учебната 2013/2014 година  ще започне от 15.09.2013 година

Директор А.Славчева

26.07.2013 година.