Центриране

Мисия

Мисията на 51 СОУ е да изгражда щастливи ученици-настоящи и бъдещи лидери на собствения си живот .

Визия

Ние вярваме , че това може да се постигне чрез развитие на различните видове
интелигентности в условията на радостно и предизвикателно обучение. В нашата творческа среда,
децата стават уверени и знаещи за себе си и другите. Ние подготвяме децата да станат успешни,
състрадателни и етични учащи се чрез комбинация от академизъм, подходяща атмосфера и разнообразие.

Ценности

Ние учениците от 51 СОУ „Елисавета Багряна“

1. сме толерантни и добронамерени

2. приемаме различията помежду си и правото на всеки да има свое мнение

3. ние не сме съгласни с тези, които използват сила за постигане на целите си

4. предпочитаме да общуваме с думи и с усмивки

5. стараем се да сме учтиви и мили помежду си

6. конфликтите решаваме с разбирателство и компромиси , а не с агресия

7. не допускаме тормоз между учениците

8. отнасяме се с другите, така както бихме искали да се отнасят с нас

9. за нас са важни приятелството и сътрудничеството

10. готови сме да помогнем на тези, които имат нужда

11. в училище сме заедно за да учим и да споделяме успехи , мнения, мечти