Центриране

За нас

74 СУ „Гоце Делчев“ е създадено през 1986г. Първата учебна година е 1986/1987, с учителски колектив от 44 учители, с 34 паралелки и 1155 ученика от първи до осми клас. Ръководството на училището е в състав: Ваня Модева – директор, Костадинка Захариева и Светломира Аладжова – помощник-директор. Новата сграда на училището е открита на 18.04.1987г.  от проф. Илчо Димитров, министър на народната просвета по това време.

От 28.03.1989 година започва обучението на ученици в гимназиален етап на обучение с три паралелки девети клас. През 1993/1994 учебна година училището разширява възрастово обхвата на ученици – разкриват се две групи ПДГ. Професионалната насоченост на обучението за гимназиална степен започва през учебната 1989/1990 година с една паралелка в осми клас с разширено изучаване на английски език. През учебната 1990/1991 в девети клас се разкрива паралелка „Хуманитарен профил“ с разширено изучаване на български език и литература и история. През 1994/1995 година в първи клас се въвежда разширено изучаване на музика и индивидуално обучение на инструмент (акордеон, пиано, цигулка, синтезатор). От учебната 1996/1997 година се разкрива първата паралелка с разширено изучаване на хореография. През първите десет години от историята на училището завършват средно образование ученици в паралелки с профили: фармацефтична химия, шеф и кройка, офис мениджмънт, бизнес администрация. В началото на учебната 1998/1999 година училището има нов директор – г-жа Ненка Георгиева.

През настоящата 2016/2017 г. в 74 Средно Училище „Гоце Делчев” директор на училището е г-жа Лидия Лазарова и в него се обучават 780   ученици от 68 учители и  9 ресурсни учители, психолози и логопеди.

За 30 години училището изминава дълъг път и се утвърждава в район „Връбница” и гр. София като предпочитано място за образование и възпитание на вече  две поколения ученици. Много бивши възпитаници  са избрали да обучават  децата си в родното училище, убедени, че именно тук ще получат необходимите знания и умения за успешна житейска реализация.

За тези 30 години в училището е изградена много добра материална база, отговаряща на съвременните изисквания за качествено образование. Децата се обучават в 4 компютърни кабинета, 2 мултимедийни кабинета, кабинети по  физика, химия, музика, хореография и мултимедиен кабинет по литература, открит през тази учебна година. Два физкултурни салона, спортни площадки, тенис – корт, зали за фитнес и тенис развиват физическата им дееспособност. Училището разполага  с актова и конферентни зали, библиотека, книжарница /бюфет и ученически стол/.

Избираемите учебни часове в начален етап са по  английски език, математика и хореография, а изучаването им продължава и в прогимназиалния етап. В гимназиален етап профилираното обучение се осъществява в паралелки с технологичен и хуманитарен профил.

Талантите си децата развиват в Еко клуб „Гея”, клуб по шахмат, училищен хор,   Вокална група „Калинки”, Народен хор „От извора”, Ансамбъл „Севдинка”, клуб по спортни танци „Гардения”, Образователен театър „Вила Вилекула“, Ученически съвет. Тренират в училищните отбори по футбол, волейбол, баскетбол, в клубовете по таекуондо, а участниците в тях  са получили много награди за отлично представяне на конкурси и състезания.

Учителски екип

 1. Лидия Костадинова Лазарова – директор – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. математикаучител по математика
 2. Мария Михайлова Христова – зам. директор – ТУ София, магистър –  сп. автоматика и телемеханика, инженер
  ДИУУ София – сп. математика и информатика, учител по математика
 3. Галя Иванова Александрова – зам. директор – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/,
  магистър – сп. математика и информатика, учител по математика
 4. Емилия Серафимова Пенчева – зам. директор – СУ „Климент Охридски“, магистър – начална педагогика, начален учител
 5. Маргарита Георгиева Радева – РН ИКТ – СУ „Климент Охридски“, магистър –  I сп. математика,
  II сп. математика и информатика, учител по информатика и ИТ
 6. Дияна Великова Иванова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 7. Марина Веселинова Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – сп. български и френски език, учител по БЕЛ
 8. Мариета Тодорова Тенева – ПУ „Паисий Хилендарски“ /Пловдив/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 9. Елена Влайчева Кунева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 10. Румяна Иванова Иванчева – ШУ „Епископ Константин Преславски“ /Шумен/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 11. Величка Бориславова Казашка –  ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
 12. Десислава Йорданова Донева –  ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
  ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 13. Цветанка Борисова Цветкова – ДМА /София/, магистър – I сп. пианист;  СУ „Климент Охридски“, II сп. английска филология, учител по английски език
 14. Здравка Москова Ангелова-Такева – СУ „Климент Охридски“, магистър – I сп. българска филология
  ПК английски език, учител по английски език
 15. Георги Петров Ванчев –  СУ „Климент Охридски“, магистър – I сп. английска филология, учител по английски език
 16. Агим Рустем Фона – Тирански държавен университет, сп. преподавател по руски и албански език, учител по руски език
 17. Райна Ангелова Кузманова-Иванова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър – I сп. начална училищна педагогика
  II сп. логопедия; ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 18. Емилия Борисова Димитрова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. математика и информатика, учител по математика
 19. Десислава Борисова Карабельова – СУ „Климент Охридски“, специалист – сп. математика и информатика, учител по математика
 20. Спаска Йорданова Измерлиева – ПУ „Паисий Хилендарски“ /Пловдив/, бакалавър – сп. математика, учител по математика
 21. Драгомир Цачев Цачев – СУ „Климент Охридски“, специалист – сп. математика и информатика, учител по информатика и информационни технологии
 22. Даниела Василева Тодорова – ТУ София, магистър – сп. механично уредостоение, машинен инженер
  ПП  СУ „Климент Охридски“, сп. информационни технологии, учител по информационни технологии
 23. Надежда Минкова Иванова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. математика и информатика, учител по информатика и инф. технологии
 24. Петранка Димитрова Ангелова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – сп. история, учител по история и цивилизация
 25. Александър Любенов Бунов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър- сп. психология, учител философски цикъл
 26. Виктория Николаева Ангелкова – СУ „Климент Охридски“, бакалавър – сп. география и биология, учител по география и икономика
 27. Росица Рашкова Стоянова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. биология, учител по биология и здравно образование
 28. Ана Георгиева Мачорска – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. биология и химия, учител по биология и здравно образование
 29. Ралица Златанова Димитрова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. химия и физика, учител по химия и физика
 30. Денислав Христов Томов – ДМА София, магистър, I сп. педагогика на обучението по музика II сп. композиция, учител по музика
 31. Марина Здравкова Димова – НХА София, магистър, I сп. изкуствознание, учител по изобразително изкуство
 32. Пенка Цветанова Власева – ЛТУ София, магистър – сп. технически дисциплини
  ПП ДИУУ София – сп. трудово обучение, учител по технологии
 33. Весела Василева Иванова – НСА София, магистър – сп. физическа култура
  ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 34. Силвия Бончева Янкова – НСА София, магистър – сп. физическа култура
  ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 35. Йордан Димитров Димитров – НСА София, бакалавър – сп. треньор по тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 36. Стоян Иванов Симеонов –  НСА София, магистър- сп. треньор по футбол, учител по физическо възпитание и спорт
 37. Албена Димитрова Савова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 38. Бориска Каменова Георгиева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 39. Здравка Миленова Таскова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 40. Лилия Василева Василева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 41. Паулина Семкова Андреева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 42. Христина Благовестова Трендафилова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 43. Надка Петрова Иванова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 44. Румяна Стоянова Киркова – ПУ „Паисий Хилендарски“ /Пловдив/, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 45. Ваня Никифорова Тончева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 46. Цветелина Пейчева Тонева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – I сп. предучилищна педагогика; II сп. начална училищна педагогика; ПК  ШУ „Епископ Константин Преславски“ /Шумен/ английски език в начален етап, начален учител
 47. Нели Атанасова Христова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 48. Паулина Веселинова Пешева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 49. Симеонка Атанасова Чапанова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика;
  ПК СУ „Климент Охридски“, английски език в начален етап, начален учител
 50. Нели Цветкова Любенова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 51. Десислава Вергилова Янева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 52. Светлана Николова Радикова – ППИ  „Любен Каравелов“/Кърджалии/, специалист – сп. български и немски език, възпитател
 53. Маргарита Савова Денишева – Пенчева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 54. Даниела Асенова Миленкова-Таскова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, бакалавър – сп. география, възпитател
 55. Радка Димова Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър – сп. българска филология, възпитател
 56. Пенка Димитрова Манова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, магистър – сп. история, възпитател
 57. Виолина Димитрова Йорданова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 58. Йорданка Маринова Чакърова – СУ „Климент Охридски“, професионален бакалавър – сп. българска филология, възпитател
 59. Ива Стефанова Димитрова –  ШУ „Епископ Константин Преславски“ /Шумен/, магистър – I сп. българска филология; СУ „Климент Охридски“ II сп. педагогика, възпитател
 60. Дора Милчева Лозанова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател