За нас

Училището в с. Герман е с над 150 годишна история и през неговия праг са минали хиляди деца, обучени на четмо и писмо от плеяда учители-възрожденци. Да посочим двама от тях:

  • Боне Хаджибонев Петров – съратник на Васил Левски, който след освобождението става първият заместник кмет по просвещението на гр.София. По негова инициатива с Княжески Указ в околностите на София са разкрити над 100 училища.
  • Стоил Антонов – също съратник на Апостола и баща на проф. Васил Стоилов.
  • 84 ОУ „Васил Левски” – с. Герман е създадено през 1881 година. То запазва образователните традиции и просветения български дух, давайки възможност за по-добра житейска реализация на учениците си.

Към настоящия момент педагогическият състав има отлична академична квалификация. Учениците изучават руски и английски език. Училището е създало свои традиции в областта на науката и спорта. Ежегодно е участието в олимпиади по Химия и ООС , История и цивилизация, География и икономика на общинско и областно ниво. Установена е практика за разработване и включване в национални  проекти.

текст-снимка1

На 15 септември 2015 г. отвори врати новопостроената модерна сграда за 200 деца в с. Герман. Общата площ на училището е 10 713 кв. м. То разполага с общо 8 класни стаи, компютърен кабинет с интерактивна дъска, библиотека с читалня, физкултурен салон с две съблекални, 3 административни стаи, медицински кабинет, ученически бюфет, стол и кухня. Училището има кабинет за деца със специални образователни потребности и оборудвани помещения за подготвителната група с легла и всички условия, каквито са и в детската градина. В двора са разположени две баскетболни игрища, 1 волейболно, пътека за бягане на 50 м. и детска площадка за подготвителния клас. Отоплението на учебния комплекс се осигурява от високотемпературна въздушно-охлаждаема термопомпена система.

текст-снимка2

текст-снимка3

текст-снимка4

текст-снимка5

текст-снимка6

Информация

1.Правилник за дейността на 84 ОУ „Васил Левски“

2.Учебни планове:

ПК

1а клас

1б клас

2а клас

2б клас

3а клас

3б клас

4а клас

5 клас

6 клас

7 клас

3.Годишен план на училището

4.Правилник за вътрешния трудов ред

5.План БДП

6.Други планове и правилници

Етичен кодекс на училищната общност

7. Практически насоки, които учители и ученици трябва да предприемат в критични ситуации

8. „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“

Информация по предоставянето на услугите

Образци на заявления по предоставянето на услугите:

9. График на извънкласните дейности

10. Документи:

Декларации

Заявление за записване

Заявление за издаване на Удостоверение за преместване

Заявление за изготвяне на академична справка

Заявление за издаване на дубликат

Заявление от родител за отсъствия на ученик до 3 дни

Заявление от родител за отсъствия на ученик до 7 дни с разрешение на директора