За нас

Частна детска градина „Грозното Патенце“ е първата интерактивна универсална детска градина в сферата на предучилищната възпитателна учебна система.

Набляга се на:

  • музикотерапия,
  • сетивни игри,
  • тактилни занимания,
  • сензорни игри,
  • които изграждат развитието и овладяването на финната моторика, физическото и умственото развитие на децата.

Професионалния педагогически екип на детското заведение подхожда различно към всеки малък ученик – поставят го в различни ситуации, подготвят го за някои основни учебни предмети, запознават го с изящните и приложните изкуства.

Децата имат възможността да изледват, да си взаимодеистват и сами да припознаят насоките, които представляват интерес за тях. Всичко това се случва под грижовния поглед на екипа от силно мотивирани педагози. Тяхна е отговорността да открият интересите и уменията на вашите деца, да ги насърчат чрез създаване и прилагане на индивидуална програма на обучение, съобразена с техните специфични потребности.

Децата са разпределени по възрастови и индивидуални показатели.
Дневният режим включва занимания (интелектуални, интерактивни, двигателни дейности) по основните образователни направления, съобразени с Държавните образователни изисквавния.

Услуги

• Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 до 6 години;
• Подготвителна група за училище за деца от 5 до 7 г.
• Ранно чуждоезиково обучение – английски език;
• Развиване на творчески и художествени умения;
• Култура на поведение в обществото;
• Музикална и двигателна култура;
• Квалифицирани педагози;
• Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете;
• Медицински контрол;
• Здравословно хранене;
• Консултации с родителите относно развитието на децата им; Освен това предлагаме допълнително и по желание на родителите:
• Художествено ателие – занимания по приложни и изящни изкуства;

Занимания

• Танцова школа – Hip-Hop, MTV танци, break, модерен и класически балет;
• Специализирани консултации и работа с психолог и логопед;
• Ски, зелено училище, детски лагери;
• Тенис на корт;
• Карате
• Плуване
• Организиране и празнуване на детски тържества и рождени дни;