За нас

Пътят на нашето училище  започва с човека и завършва с човешкото у всеки от нас. Едно вечно пътуване между очарованието на детския свят и мъдростта на вековете. В годините на своя път „Меридиан 22” се утвърди като едно от най-престижните и переспективни частни училища в България. То покрива целия образователен цикъл – от детската градина, през отговорните етапи на начално и прогимназиално обучение, до завършването на средно образование, включително с програма International Baccalaureat.

 

1993 г. – Госпожа Радка Стаменова създава едно от първите частни училища в България – Начално училище „Меридиан 22“ с 15 ученици.

1995 г. – Училището е преобразувано в основно, а две години по-късно се премества в собствена сграда.

2003 г. – ЧОУ „Меридиан 22“ отбелязва своя десетгодишен юбилей с концерт „Дъга“.

2008 г. – Отбелязана е 15-годишнината от създаването на училището с концерт „Сега и завинаги“.

2013 г. – Двадесетгодишнината на училището е отпразнувана с концерта „Пътят към теб“.

Под покрива на „Меридиан 22“ днес се обучават 150 ученици.

Днес училището уверено следва пътя на своето развитие: винаги напред и нагоре.

Целта е мечта със срок за изпълнение.

Наполеон Хил

ЧОУ „Меридиан 22“ интегрира богатите образователни традиции на България с най-добрите практики на педагогиката в Европа и света. Ние се стремим да развиваме интелектуалното  любопитство, лидерство и сътрудничество между ученици с различен социален, културен, икономически и географски произход.

В ЧОУ „Меридиан 22“ предлагаме високи стандарти в обучението, мултилингвистичен  подход, положителна лична мотивация, успешен старт в живота.

Обучението при нас гарантира  интелектуално , социално , физическо, личностно развитие, подкрепяща учебна среда,  социално, емоционално взаимодействие.

Ние търсим, откриваме, поощрявме, развиваме способностите, функционалната грамотност и талантите на всяко дете.

В ЧОУ „Меридиан 22“ работим в екип, защото си вярваме, грижим се един за друг,  споделяме и имаме приятели.

Откриваме път към бъдещето, като изграждаме успешни личности.

 

ЧОВЕК МОЖЕ ТОЛКОВА, КОЛКОТО ЗНАЕ.

Франсис Бейкън

Галерия