За нас

Частно средно общообразователно училище „Рьорих”, София

Училище „Рьорих” работи по интригуващ и рядък учебен план, утвърден от МОН, който съчетава интензивното езиково обучение от най-ранна възраст с висок общообразователен стандарт и засилен акцент върху изкуствата.

Родният език и избраният чужд език вървят ръка за ръка в началната училищна степен. Втори чужд език може да се изучава от III клас под формата на занимание по интереси. Програмата е обогатена с приказки за изкуството, театър, фолклорни танци, философия за деца, разнообразие от занимания по изящни и приложни изкуства, музика и спорт.

Целодневната организация на учебния ден до VII клас включително позволява балансирано разнообразие от дейности в седмичното разписание, които насърчават смислени междупредметни връзки и здравословен ритъм в живота на учениците.

Гимназиалната степен на „Рьорих“ е профилирана в чуждоезиков и технологочен профил, като гимназистите имат възможност да изучават и музика и изобразително изкуство по избор.

Учениците се явяват на престижни тестове за владеене на чужди езици. След като завършат средното си образование, учениците от Гимназия “Рьорих” успешно се реализират в авторитетни европейски и български университети.

 

Екип на ЧСOУ Рьорих:

ЧСOУ Рьорих - град СофияРадка Карагьозова – Директор

 

 

 

 

 

 

 

Лилия Симеонова – Помощник директор АСД

Завършила e ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Предучилищна педагогика”. Работи в училище „Рьорих” от 1998 година. Обича да преподава математика на децата от предучилищна възраст и начална училищна степен. Желае да има свободно времe за занимания  по  живопис, астрология, пеене.

ЧСOУ Рьорих - град СофияВяра Николова – Мениджър учебна дейност

Вяра Николова – специалност Българска филология, завършена през 1996 г. в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Оттогава до днес работи като преподавател по БЕЛ, с едногодишно прекъсване, когато сяда зад микрофоните на „Дарик радио” – Шумен. Базов учител към ШУ и СУ.