За нас

Дейността на СДРУЖЕНИЕ ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ – гр. Ловеч е да подпомага успешното развитие на частните училища в град Ловеч и утвърждаването на обществения им авторитет.

Цели на Сдружение частно училище Св. Седмочисленици:

  •     Да обединява частните училища и да подпомага тяхното успешно развитие.
  •     Да отстоява правата на частните училища и да защитава общите им интереси пред законодателната, държавната и общинските власти.
  •     Чрез активно партньорство с държавните и общинските органи да работи за създаването на условия за развитието на частното училищно образование.
  •     Да инициира проекти за усъвършенстването на законодателството в сферата на училищното образование.
  •     Да популяризира постиженията на частните училища и да съдейства за изграждането на техния положителен публичен образ,
  •     Да организира активно образователно сътрудничество със сродни европейски организации и да стимулира участието на своите членове в европейски образователни проекти.
  •  Да провежда обучителни курсове, семинари и др.