За нас

ЦСОП Св. Паисий Хилендарски, Благоевград е единственото учебно заведение в Благоевград, за работа с деца със СОП.

Учебно-възпитателният процес е организиран по начин, който поставя в центъра си, детето със СОП.

Център за специална образователна подкрепа Св. Паисий Хилендарски, Благоевград се разполага в собствена сграда, осигуряваща подходяща архитектурна среда за децата.

Материално-техническата база е модерна и е оборудвана по европейските стандарти.

Училището провежда изнесено обучение в ДЦ „Слънчев ден“, Симитли и ДЦ „Зорница“, Благоевград.

Педагогическият персонал е висококвалифициран и полага необходимите грижи, за да получат възпитаниците им подходящо обучение и възпитание. Съвместните усилия целят постигането на успешна социална интеграция и професионална реализация.

Център за специална образователна подкрепа Свети Паисий Хилендарски, Благоевград подпомага изграждането на позитивно отношение между децата и обкръжението им.

Галерия