За нас

ДГ  31 ЛЮЛИН София е с 40 годишна традиция в предучилищното възпитание.
Намира се във втори микрорайон на ж.к. “ЛЮЛИН”, далеч от оживени улици и булеварди, в междублоковото пространство.
Помещават се 8 градински групи и 2 яслени.

  •  Учебна и материална база

Разположена е върху пет декара площ. Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина: 10 спални; 10 занимални; кабинет – чуждо езиково обучение; дворни площадки, съоръжения, здравен кабинет, самостоятелна кухня, методичен кабинет, обновен физкултурен и музикален салон.

Помещенията са просторни и уютни, разделени на занималня и спалня, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания.Обогатяваме и подновяваме материалната база на ДГ ежегодно с дидактични шкафове, интерактивни игри, компютърна и аудиовизуална техника.

  •  Екип

За комфортното пребиваване на децата в детската градина и добрата им подготовка за училище се грижи екип от специалисти – преподаватели с опит и отговорност, медицински сестри с дългогодишна практика и умения за работа с деца, отговорни помощник – възпитателки, готвачки и други. Всички те се стараят да осигурят на децата весело, приятно и спокойно детство.

Организират се празници, развлечения, разходки, зимен и летен отдих, а на родителите спокойствие и разбиране. При нас вашите деца получават нежност и топли грижи; специализирана подготовка за училище; приемственост между детската градина и училището; възпитаване в граждански и нравствени добродетели, поставяне основите на социално приемливото поведение; пълноценно, здравословно и рационално хранене; физическо и здравно закаляване.

  •  Програма

През учебната 2015/2016 година в ДГ № 31 ще се работи по Програмната система на Витанова, която използва програмните продукти на издателства “Булвест”, “Изкуства” и “Слово”. Планирането на основните задачи се осъществява месечно и ежедневно по образователни направления /ДОИ/ в дневниците на групите и материалната книга.

  • Занимания по интереси

По желание на родителите  се осъществяват следните допълнителни дейности, водени от квалифицирани специалисти:

  1. английски език;
  2. народни танци;
  3. модерни и латино танци;
  4. футбол
  • Училищен плод

ДГ-31,,Люлин” участва в Европейска схема за предлагане на плодове в училищата с финансовата подкрепа на Европейската общност.Финансира се от: Бюджет на РБ/ДФ ,,Земеделие”

Галерия