За нас


ДГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ – Твърдица е целодневна детска градина с общинско финансиране.

В детското заведение се отглеждат, възпитават и обучават деца от 2 до 7 годишна възраст.

Педагогическия колектив се състои от общо 8 души.