Центриране

За нас


Global School е център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка, чиято мисия е да обединява хората с интереси към усвояване на нови познания, предоставяйки им възможности за ефективно обучение в приятелска атмосфера и съвременна учебна среда.
Нашият стремеж е да превръщаме образователния процес в интересна и занимателна дейност, която да носи удоволетвореност и успех на всички доверили ни се и поели по пътя към личностното и професионално развитие.

Обучения

Групово обучение:

 • Английски език
 • Курсове по английски за възрастни
 • Курсове по английски за ученици
 • Руски език
 • Немски език
 • Индивидуално обучение:
 • Английски език
 • Руски език
 • Немски език
 • Испански език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Румънски език
 • Гръцки език
 • Китайски език
 • Шведски език
 • Български език

В център за чуждоезиково обучение и специализирана подготовка Global School имат за цел да Ви помогнат да преодолете границите в общуването и комуникацията. Ще учите чужди езици с удоволствие и настроение, в една приятелска среда и с квалифицирани преподаватели.