За нас

ЛАКС КОНСУЛТ е консултанска и образователна  фирма в гр. Кресна на адрес:  ул. Вардар 44

Предмет на дейност:

 • организиране и провеждане на различни форми на следдипломно обучение на медици и стоматолози от хабилитирани и нехабилитирани специалисти,
 • организиране на симпозиуми, конгреси, обучение на специализанти, научна и консултанска дейност,
 • издаване и разпространение на медицинска и стоматологична литература,
 • услуги по извършване на индивидуална първична извънболнична стоматологична и медицинска помощ,
 • лечение, диагностика и наблюдение на болни извън болничните заведения,
 • извършване на прегледи, консултации и профилактика, рехабилитация и наблюдение на болни и застрашени от заболяване лица,
 • издаване на документи свързани със стоматологичната и медицинска дейност,
 • предписване на лабораторни и други видове изследвания,
 • извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, здравна помощ и профилактика,
 • профилактични прегледи,
 • насочване на пациентите за консултативна и болнична помощ,
 • покупка на лекарствени средства, медицински консумативи, медицинска апаратура и други стоки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите