За нас

Старото име на с. Божурица е Кацамуница, което произлиза от името на „кацамуни” – малочислено племе от трудолюбиви хора, но скъперници – „цинци”. Новото име на селото е дадено през 1934г., на името на цветето божур.

Божурското училище за пръв път отваря врати през 1867г. Първият учител е Никола Марков от с.Старо село, Врачанска околия. През 1878г. е направена отделна сграда за училище. През 1898г. в училището вече са обособени четири отделения.

На 27 ноември 1936г. започва строежа на сегашната сграда на училището. Открива се и първи прогимназиален клас. През 1937г. се открива и втори прогимназиален клас, а на 5 декември 1937г. на училището е дадено името „Христо Ботев”. През 1938г. се открива и трети прогимназиален клас, с което учибището става „пълноразвито основно”.

На 20 май 1967г. Президиума на Народното събрание издава Указ № 539, с който се награждава ОУ”Христо Ботев” – с.Божурица с орден „Кирил и Методий” – I-ва степен послучай 100 години от основаването му.

От 2009г. училището става средищно – идват децата от съседните села Рибен и Биволаре. Днес училището има 180 деца, 13 учители и възпитатели, добра материална база и продължава да е притегателен център за младите хора.