За нас

Основната стратегическа цел: осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентноспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина.

Постигането на основните цели и произтичащите от тях задачи води до такова ниво на знания и умения на учениците, което да им позволи да продължат образованието си по желаната от тях специалност.

Нашето училище изгражда свой собствен облик, който да отговаря на новите потребности на учениците и обществото и който да бъде съобразен с новите тенденции и методи в образованието.

Работата в ОУ Христо Ботев Кардам е насочена към най-новите изисквания на века, в който неговите възпитаници ще се реализират творчески и професионално. Ние възпитаме и подготвяме млади хора с високо гражданско съзнание и с положително отношение към непреходните ценности на човечеството.

ДИРЕКТОР- ТОДОРКА СТОЯНОВА

1-4 КЛАС

НЕЛИ ХРИСТОВА
ПАВЛИНА АТАНАСОВА
БОРИС АТАНАСОВ

5-7 КЛАС

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА – БЕЛ
ВЕНЕТА НОВАКОВА – СТАМОВА – АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК
ЗЛАТИНА ЧЕРНЕВА – МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
МАРИЯ АТАНАСОВА- ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА,
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ТОДОРКА СТОЯНОВА И ГАЛЯ ДИМИТРОВА – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ДЕСИСЛАВА БАЕВА – МУЗИКА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ,ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

УЧИТЕЛИ ДЦО

МАРИЯ ДИМИТРОВА
ИВЕЛИНА ТОПАЛОВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА

Галерия