За нас

ОУ Христо Ботев се намира в село Красново, община Хисаря. Предлага основно образование на деца от 1 до 8 клас. Обучението се извършва в една учебна смяна. Училището разполага с висококвалифицирани преподаватели и педагози. Те влагат цялата си любов и внимание в обучаващия процес. Тяхна основна цел е изграждането на пълноценни личности с високи цели, стремеж към тяхното осъществяване и придобиване на необходимите знания и умения за това.

Основно образование
В ОУ Христо Ботев, своето основно образование поличават деца от село Красново. В учебната програма на учебното заведение, са включени задължителните общообразователни предмети, като Математика, История, География, Български език и литература. Освен тях учениците могат да се включат и в редица извънкласни дейности и кръжоци, които развиват техните технически умения и заложени възможности.

След завършване на основното си образование, учениците от ОУ Христо Ботев село Красново, се реализират успешно в учебните заведения в региона. Това се дължи на високото качество на образованието и методиките на обучение, които прилагат педагозите.

Материална база на ОУ Христо Ботев в село Красново, общ. Хисаря
Училището  разполага с наскоро ремонтирана материална база. Класните стаи са уютни класни стаи, със сменена дограма. В тях на децата се предоставят всички условия за усвояване на учебния материал.

Училището разполага със съвременно оборудвана компютърна зала, обновен физкултурен салон, библиотека, кабинет по трудово, специално изградена еко пътека за обучение по опазване на околната среда и запознаване на децата с растителните и животински видове в региона.

Галерия