За нас

ОУ – с.Градец е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин.