За ОУ Неофит Рилски Градина

Основно училище „ Неофит Рилски” е общинско и в него се обучават децата от село Градина. То е приемащо за децата от село Бъркач.
Училището се състои от две сгради. Първата е построена през 1939 година, но вследствие нарастване броя на учащите през 1966 година е построена втора сграда.

Обръщайки поглед назад към културното и  историческото минало на нашия народ, ние откриваме, че у българина има изключителна почит и уважение към училището, не само като просветна институция, свързана с образованието на младите, но като свято място, където се съхраняват ревностно народностните традиции, място където се съгражда българската душевност.

За българина училището е неговата памет, огнище, в което постоянно горят въглените на онова животворно чувство на сигурност, на съпричастност към нещо общо – българският дух.

Ние сме малко училище с дълга и интересна история. Първите сведения за него датират от далечната 1882 година, когато селото се е казвало Мъгевене.

ОУ Неофит Рилски Градина разполага с база, отговаряща на нуждите на съвременните образователни изисквания – компютърен кабинет, кабинет за занимания по интереси, мултимедиен кабинет, столова.

Педагогическият колектив е съставен от амбициозни и креативни личности. Преподавателите са висококвалифицирани и с добра подготовка. Ежедневно се борим да постигнем по-високи успехи в учението и по-качествени изменения в живота на малкото ни общество.
Учениците, мотивирани от своите учители, вземат дейно участие в училищния и обществен живот  на селото.