За нас

Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА е с дългогодишни традиции в областта на образованието и професионалната подготовка.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ:

 

  • Езикова подготовка по английски и италиански език
  • Високо ниво на общообразователна подготовка
  • Професионална подготовка в сферата на аграрното производство
  • Възможност за придобиване на по-висока професионална степен
  • Добре отоплена и обновена училищна сграда
  • Висококвалифицирани специалисти-педагози
  • Обновен компютърен кабинет
  • Учебно-производствена база в района на училището

Ако желаете да сте точни в избора си през, запишете се при нас и ще се подготвите да работите и реализирате в условията на Европейския съюз.

Ще бъдете мотивирани да посрещнете предизвикателствата на новото време, ще вникнете в душата на машините, ще се докоснете до живота на цветята и ще докажете на себе си и на обществото, че живеете в една нова и съвършена България с много знания и готовност, които ще покажете на практика. Ще доразвиете, доусъвършенствате и извоювате позициите си на средни специалисти за развитието на българския аграрен сектор.

Ръководство на гимназията

Директор – Иванка Станчева
Пом. Директор по УД – Иванка Станчева

Преподаватели в ПГСС – БУЗЕМА

Антоанета Борисова Тотева – БЕЛ
Инж. Лидия Иванова Василева – растениевъдство, търговски дизайн и аранжиране, цветопроизводство, пр. цветопроизводство, пр. търговски дизайн и аранжиране, растителна защита, пр. селекция и семепроизводство, пр. градинско и парково изкуство,  декоративна дендрология с разсадник, животновъдство
Дора Иванова Стефанова – физ. възпитание и спорт
Даниела Георгиева Филипова – математика
Елена Иванова Костова – информационни технологии, информатика
Тоня Ангелова Петкова – италиански език, английски език
Ели Александрова Маврова – Петрина – философия, свят и личност, ОАПЕС, психология и логика, етика и право
Милен Стоянов Русков – история и цивилизация
Иванка Станчева Тодорова – химия и ООС
Цанка Димова Георгиева – почвознание, селекция и семепроизводство, пр. търговски дизайн и аранжиране
инж. Цветелин Иванов Петров – пр.трактори и автомобили, БДП, производствена практика
инж. Бистра Панова Стефанова – селскостопански машини, електротехника,  хидравлика, автоматизация, техническо чертане, технология на металите, техн. на материалите, пр. металообработване, техническа механика, машини в цветопроизводството.
инж. Диана Танева Шаламанова –  селскостопански машини, експлоатация на земеделска техника, ЗИП машини в цветопроизводството, машини в цветопроизводството, техническо чертане, пр. експлоатация на земеделска техника, пр. селскостопански машини
инж. Антоанета Аспарухова Стоянова – трактори и автомобили, ЗИП трактори и автомобили, ЗБУТ, диагностика и ремонт
Тодор Любомиров Стоянов – пр. селскостопански машини, пр.трактори.

Прием и обучение