Образователен регистър

Ресурсни центрове
РЦПППО – град Благоевград

РЦПППО – град Благоевград

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  РЦПППО – Благоевград е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование ...
Повече информация
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - град Габрово

РЦПППО – град Габрово

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО - Габрово е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на ...
Повече информация

РЦПППО – град Монтана

Началото на интегрираното обучение РЦПППО в регион Монтана бе положено през 2003/2004 учебна година в ОУ "Константин Фотинов" - град Лом. Първите ресурсни учителки, положило основите на интегрираното обучение са ...
Повече информация
РЦПППО - град Кърджали

РЦПППО – град Кърджали

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ...
Повече информация
Лого Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян

РЦПППО – град Смолян

Регионален център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности град Смолян е един от 28-те открити центъра със Заповед №РД-140-180/13.09.2006 година на ...
Повече информация
РЦПППО - Ямбол

РЦПППО – Ямбол

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗУПО/ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности /РЦПИОВДУСОП/ ...
Повече информация
ОЦ Софос Консулт - град Варна

ОЦ Софос Консулт – град Варна

Образователен център “Софос Консулт” е създаден през март 2012 година. Като Център за професионално обучение е регистриран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2012121003/28.09.2012 г ...
Повече информация
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образованиеРЦПППО - град Пазарджик

РЦПППО – град Пазарджик

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: РЦПППО - Пазарджик координира процеса на интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности, като: взаимодейства с учители, родители, социални партньори, образователна среда; развива разнообразни форми на ...
Повече информация
ЦСОП Св. Паисий Хилендарски - град Благоевград

ЦСОП Св. Паисий Хилендарски – град Благоевград

ЦСОП Св. Паисий Хилендарски, Благоевград е единственото учебно заведение в Благоевград, за работа с деца със СОП. Учебно-възпитателният процес е организиран по начин, който поставя в центъра си, детето със ...
Повече информация
ЦСОП - град Габрово

ЦСОП – град Габрово

Център за специална образователна подкрепа град Габрово е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Води началото си от 1967 г., като помощно училище - ...
Повече информация
Банери
ЧДГ Малки Стъпки - град София
ДГ Славейче - с. Дерманци
цсоп
НУ Георги Бенковски - град Монтана
ОУ Георги Бенковски - с. Мирково

© 2021 Образователен регистър

Сайта е собственост на Advertise Partners. Изработен е и се поддържа от web-media.bgUp ↑