За нас

СУ “Иван Вазов” е приемник на гимназия в село Вършец, Берковска околия от 10.12.1944 г., съгласно писмо на МНП №12766.
През 1945/1946 г. се създава духова музика при гимназията, под ръководството на тогавашния учител по музика – Радослав Спасов.
През 1959 г. училището става Единно средно политехническо училище от І до ХІ клас.
Днес СУ “Иван Вазов” е средищно за община Вършец. В него се обучават около 600 ученика от І до ХІІ клас – в дневна и самостоятелна форма на обучение.
Възможностите, които се предлагат за обучение, са в зависимост от ориентацията на учениците и търсенето на работна ръка на пазара на труда.
От І до ІV клас учениците се обучават в общообразователни паралелки.

Прием

След VІІ клас се предлагат профилите:

  • „Чуждоезиков – английски език“, с втори чужд език руски;
  • „Природоматематически – информационни технологии“, с английски език.

Още

В резултат от работата по различни проекти към училището са разкрити оранжерия с площ 240 м2шивашко ателие, фитнес зала и компютърен кабинет.
Преподавателският състав е високо квалифициран, под умелото му ръководство учениците заемат призови места на национални форуми – конференции, състезания по физика, химия, живопис, литературни конкурси и други.