За нас

СУ „Летец Христо Топракчиев” – град Божурище осъществява обучение на ученици от първи до дванадесети клас, разпределени в 23 паралелки. Училището разполага с три сгради, разположени в двата квартала на града. Обучението на учениците от начален етап на образование /І-ІV клас/ се провежда в самостоятелна сграда, в която в началото на учебната 2009/2010 година отвори врати, изграденият с помощта на община Божурище, нов физкултурен салон. Новото спортно съоръжение дава възможност да се развиват активни спортни дейности, както и да се провеждат ефективни занятия в учебните часове по физическа култура и спорт. Обучението на най-малките ученици в самостоятелна сграда е огромно предимство при избор на училище, тъй като дава спокойствие за родителите по отношение сигурността на децата им. Сградата разполага с бюфет и ученически стол, където децата, на достъпни цени, могат да получат топъл и здравословен обяд.

За учениците от първи до четвърти клас училището предлага профилирано обучение по хореография, за чието провеждане са изградени две хореографски зали. Участието на хореографските паралелки в редица конкурси, фестивали и концерти ги превръща постепенно в добра традиция на училището. В първи клас за учебната 2009/2010 година СУ „Летец Христо Топракчиев” успя да реализира паралелка с ранно чуждоезиково обучение по английски език.

Гордост за училището е стартирането на пилотен проект в областта на информационните и комуникационни технологии. Използваната софтуерна система дава възможност за иновационни педагогически методи и подходи в обучението на децата от първи до четвърти клас, в съответствие с бързото развитие на технологиите.

Прием

След завършен ІV клас училището предлага прием в паралелки с профил „Английски език”, „Информационни технологии” и „Хореография”. В учебните часове учениците са обучавани от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит. Всички преподаватели имат завършена магистърска степен на образование и продължават да подобряват квалификацията си. От учебната 2009/2010 година училището разполага с модерна и обновена компютърна зала. Това дава самочувствие на училищното ръководство да заяви план-прием след VІІ клас профил „Технологичен – информационни технологии/компютърна графика, уеб дизайн/” за учебната 2010/2011 година.

След завършено основно образование училището предлага четири годишно обучение /ІХ – ХІІ/ с профил „Туризъм”, провеждащо се от високоспециализирани преподаватели по утвърдени от Министерството на образованието, младежта и науката учебни програми. Гимназистите получават отлична подготовка по учебни дисциплини като:

 • Мениджмънт в туризма;
 • Законодателство в туризма;
 • Еко туризъм.

Съчетанието с изучаване на английски и руски език, са предпоставка за добрата им реализация на пазара на труда в туристическата сфера след завършване на средно образование. Гордост за училището са многото му възпитаници, които след завършване на средното си образование в СУ „Летец Христо Топракчиев”, успешно са кандидатствали в престижни висши учебни заведения и са се дипломирали като бакалаври и магистри, а днес работят като утвърдени специалисти.

Още

В СУ „Летец Христо Топракчиев” работят квалифицирани педагогически кадри с доказан професионален опит. Училището разполага с педагогически съветник, който работи индивидуално и групово с учениците.

СУ „Летец Христо Топракчиев” предлага:

 • преподавателски екип от високо квалифицирани специалисти;
 • прилагане на система за педагогическа диагностика, контрол и оценяване на знанията на учениците, която да затваря ефективно цикъла на преподаване – усвояване – контрол – корекция на знанията;
 • електронен дневник;
 • изучаване на втори чужд език;
 • прием след 8-ми клас с профил „Туризъм”;
 • безплатен транспорт за учениците до 16 години от община Божурище;
 • столово хранене;
 • безплатна занималня за І–ви и ІІ-ри клас;
 • оборудвани кабинети по химия, физика, биология, информационни технологии, фонетичен кабинет;
 • организиране на извънкласни занимания, като пленери, зелени училища, учебни практики и екскурзии;
 • има създаден ученически съвет, с представители от всички класове, който участва в управлението на училището, като учениците дават предложения и сами организират и реализират дейности и проекти;
 • училищна библиотека;
 • здравен кабинет;
 • училището издава свидетелство за завършено основно образование, диплома за завършено средно профилирано образование.

Галерия