За нас

СУ Д-р Петър Берон Тополовград – Средно общообразователно училище в Тополовград
Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от 5 до 12 клас. Разполага с отлична материална база и над 40 квалифицирани преподаватели и педагози.

СУ Д-р Петър Берон Тополовград е създадено през 1945 година. През годините училището се разраства и се увеличава броят на паралелките, в които се обучават учениците. Към настоящия момент училището разполага с общо 20 паралелки, от които тринадесет са за не профилирано обучение, четири са за профилирано и три за професионално.

Обучение на ученици от 5 до 12 клас в град Тополовград
СУ Д-р Петър Берон град Тополовград извършва обучение на ученици от 5 до 12 клас. За целта училището поддържа общо 20 паралелки. 13 от тях за с не профилирано обучение, 4 с профилирано и 3 за професионално обучение.

Училището разполага с квалифицирани и опитни преподаватели и педагози. Те работят по съвременни методи за обучение и използват иновативни начини за предаване на учебния материал.

Професионално обучение
Училището в Тополовград разполага с паралелки за професионално обучение. То е единственото учебно заведение, намиращо се на територията на общината, в което се приемат ученици в специалност Машиностроене. Завършилите успяват да се реализират в предприятия и фирми като ТЕЦ Марица изток 1, 2 и 3, рудниците в района, както и фирми чиято дейност е свързана със специалността.

Галерия