За нас

Обща информация за ДГ № 153 „Света троица“

ДГ № 153 „Света Троица“ е столично общинско детско заведение, ползващо се с добро име. В нея се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас, разделени в осем групи – по две от всеки набор. Детската градина е разположена на изключително удобно и комуникативно място, в непосредствена близост с парк „Света Троица“ .

ДГ №153 „Света Троица“ е открита през далечната 1948 г., като е утвърдила името и авторитета си с ежедневната компетентна грижа за вече няколко десетки поколения възпитаници. Квалифицираните педагози, добронамереното и професионално отношение към децата, чудесната и спокойна атмосфера в градината я правят предпочитан избор за родителите и очаквана и желана възможност за среща с приятели за децата.

Възпитаниците на ДГ №153 получават отлична подготовка за училище, съобразена с Държавното образователно изискване. Детската градина предлага допълнителни занимания, организирани и водени от специалисти в областите: спорт , приложно изкуство, английски език, пиано, стратегически игри /шахмат и Го/, йога, народни танци, логопедична помощ.

Детското заведение осигурява безопасна и подкрепяща развитието на децата среда, гарантираща израстването им в социален и интелектуален план и пълноценно изживяване на ранното детство.

Работа с децата е базирана на:

 • Акцент върху възпитателните въздействия и взаимодействия с децата по посока на формиране на ценностната им ориентация за постигане на осъзнати личностни качества;
 • Акцент върху придобиването от децата на необходимия за възрастовото ниво социален опит;
 • Акцент върху подготовката и мотивацията за постъпване в училище;
 • Участие в разнообразни дейности, задоволяващи потребността им да изразяват себе си.

За постигането им детската градина осигурява:

 • Ежедневни планирани ситуации /занимания/ по утвърден хорариум;
 • Игри и разходки;
 • Дейности в центрове по интереси;
 • Допълнителни педагогически дейности по желание на децата и родителите;
 • Диагностични процедури за установяване индивидуалните темпове на развитие на всяко дете -два пъти годишно;
 • Ежедневен филтър при прием;
 • Антропометрични измервания – два пъти годишно;
 • Зимен отдих и екскурзии;
 • Развлечения- 2 пъти месечно;
 • Чествания на празници.

Екипът, в който успешно си сътрудничат учители с богат опит и млади педагози, локацията на детското заведение, новата сграда и удобствата, които тя предлага за възпитание и образование на децата, правят ДГ №153 „Света Троица“ желан и надежден партньор на семействата.

Допълнителни образователни дейности

Допълнителните образователни дейности се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие. Те могат да бъдат избирани от родителите/настойниците според интересите на децата и се заплащат допълнително. В ДГ 153 „Света Троица“ се предлагат следните допълнителни дейности:

 • Английски език с роботика;
 • Визуални изкуства и арт терапия;
 • Народни и съвременни танци;
 • Спортно-подготвителни и двигателни дейности;
 • Йога;
 • Логопедична услуга.

Полезно:

Галерия