За нас

ЧОУ „Свети Климент Охридски“ е основно училище със засилено изучаване на български език, математика и английски език. Фокусът и програмата на училището са внимателно разработени на базата на нашия богат опит и целят израстването на мислещи и уверени деца. Вече повече от 20 години училището отстоява своето престижно място в българската образователна система и интересът към него расте с всяка изминала година.

В центъра на нашите усилия е детето – с неговата енергия, потенциал и естествено любопитство. В началната форма на обучение за децата се грижат класни ръководители с богат педагогически опит, както и специализирани учители по математика, български език, английски език и изкуства. За да се осигури индивидуално внимание на всяко дете, заниманията по математика и английски език се провеждат на малки групи от до 10 деца.

Спокойствието и сигурността на децата са наш основен приоритет! Вярваме, че с правилния подход към всяко дете, то може да развие потенциала си без стрес и излишно напрежение. Нашите възпитаници традиционно демонстрират отлични резултати на състезания, олимпиади и външно оценяване, като същевременно израстват спокойни и уверени личности!

Мисия:
Нашето призвание е да помагаме на младите умове да развият своя потенциал и увереност в спокойна среда, с внимание към индивидуалните потребности на всяко дете.

Нашите цели:

 • Спокойствие и сигурност за децата;
 • Високо образователно равнище;
 • Модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;
 • Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език;
 • Приоритетно обучение по математика;
 • Развитие на комуникативните умения и способности; непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип;
 • Участие в международни проекти;
 • Откриване и развитие на индивидуалните способности на децата;
 • Изграждане на добра двигателна култура чрез богат избор от спортни дисциплини.

История и реализация

ЧОУ „Свети Климент Охридски“ отваря врати през далечната 1999 година. Основател на училището е г-жа Сийка Логофетова. Началото е поставено още през 1990 година с програма за ранно чуждоезиково обучение в детски градини и училища на територията на София.

През годините нашите ученици израстват успешни и уверени личности! Гордеем се, че те продължават да следват мечтите си и да развиват своите таланти като продължават образованието си в най-престижните гимназии, училища и колежи. Нашите възпитаници продължават пътя си в училища като Американски колеж, Първа немска езикова гимназия – 91 СОУ, Софийска математическа гимназия – СМГ, 9-та Френска езикова гимназия, Първа английска гимназия, Национална финансово-стопанска гимназия, Национална търговско-банкова гимназия, Национално музикално училище „Любомир Пипков“.

Възпитаници на нашето училище вече са в едни от най-престижните колежи в Италия, Холандия – Cambridge education group, Англия, Австрия и САЩ.

Проекти

В  ЧОУ „Св. Климент Охридски“ подготвяме децата за тяхното успешно бъдеще. Образователния процес е структуриран по начин, който да стимулира развитието на ключови компетенции като:

 • Ефективна работа в екип;
 • Изготвяне на проекти;
 • Планиране и управление на времето;
 • Финансова грамотност;
 • Презентационни умения;
 • Тук представяме част от проектите, разработени от нашите деца.

Училище на бъдещето
Възрожденци
Книги за лятото

Прием

Всяка година училището отваря по една паралелка за подготвителен клас, в която внимателно подготвяме нашите деца за училищния живот. Прием в други класове се извършва при наличие на свободни места, за което може да се информирате като се свържете с нас.

При кандидатстване в по-горен клас, детето държи тестове по български език, математика и английски език, които съответстват на нивото на нашите деца в съответния клас.

За подготвителен клас:  За прием в подготвителен клас детето трябва да е навършва 6 години в рамките на годината на прием. С предимство са децата, преминали курс на обучение в детско заведение преди кандидатстване.

Процедурата по прием включва събеседване с учител и тест за обща култура. Желателно е децата, които кандидатстват за подготвителен клас да могат да разпознават буквите от българската азбука и цифрите на числата от 1 до 10.

 • Заявете среща
  Обадете ни се или попълнете формата по-долу, за да си запазите ден и час за събеседване.
 • Тест
  След събеседване ще проведем тест за обща култура (за предучилищен и първи клас) или тест за покриване на знанията по български, математика и английски език за съответния клас.
 • Прием
  Ако тестовете са преминали успешно, ще се свържем с Вас относно резултата и уточняване на подробностите за записването на вашето дете.

Дейности

Галерия