За нас

98 НУ Св. Св. Кирил и Методий се намира в град София, квартал Илиянци.

То е единственото общинско начално училище в столицата. В него се обучават деца от първи до четвърти клас при целодневна организация на учебния ден, при която учебните часове от задължителната подготовка са съчетани с часове за самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси.

История на НУ Св. Св. Кирил и Методий

98 Начално училище е общинско учебно заведение за деца от 6 до 10 години.

Създадено е през 1894 г. в сградата на манастира “Св. Пророк Илия”.

През 1989 година екип ръководен от Генадий Матвеев изготвя авторска програма, основана на Педагогика на сътрудничеството на Шалва Амонашвили и получава разрешение за приложението и от Министерство на образованието. Тези разрешения получавахме в началото на всяка учебна година до 1995/96 година.

В този период осмисляхме и доразвивахме идеите си за „различна“ педагогика. Много приятно и ползотворно беше сътрудничеството ни с английския педагог Хенри Плакроуз.

През 2016/2017 учебна година след близо 30 годишно преосмисляне и развитие на първоначалната идея,  училището получи статут на иновативно.

През 1989 година в училището са се обучавали около 70 деца, разпределени в три класа и паралелки.

През 1992 година децата бяха около стотина и в първи клас имахме две паралелки.

Днес паралелките са 10, а децата 250 за повече просто няма място.

Учебен процес

Учебният процес в училището се осъществява при едносменна организация в часовете между 8.00 и 16.30 часа.

Учебните предмети от задължителната  и избираемата подготовка са съчетани с дейности за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.

Стараем се учителите да преподават тези учебни предмети които харесват, за да предадат своето удоволствие от работата и на децата.

Часовете за самоподготовка следват часа по език, математика или наука и се провеждат от същия учител, тъй като той знае най-добре какво децата са усвоили и къде имат нужда от упражнение.

Стремим се да използваме НАЙ–ЕСТЕСТВЕНИЯ метод за учене – ИГРАТА, както и наблюдението, изследването, пробата и грешката.

Основни принципи в НУ Св. Св. Кирил и Методий:

Писането на домашни през седмицата е ЗАБРАНЕНО. През почивните дни се стараем да даваме творчески домашни, в които да са включени членовете на семейството и които да носят не само познание, но и забавление.

Ако искате детето Ви да се обучава в 98 НУ забравете за диктовките, оставете диктуването на професионалистите или както се казва „НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА В КЪЩИ“.

Раниците с учебници и тетрадки през седмицата стоят в училище. В петък децата занасят у дома тези от тях които са им необходими за самоподготовка, а в понеделник ги връщат обратно.

Нямаме училищен звънец, нито какъвто и да било друг звуков дразнител. Те са заменени с класни часовници, които служат за създаване на навици у децата да разпределят времето си.

След всеки час следва „тихо междучасие“ в което децата почиват или довършват работата си заедно със своя учител. Трите „шумни“ междучасия са общи за всички и обикновено са свързани с храненията на учениците и смяната на пространствата.

Часовете по наука се редуват с часове за изкуство или спорт, така че да се осигури на децата психологически комфорт и отмора.

98 Начално училище осигурява най-плавния преход от детската градина в прогимназиален етап на обучение, защото създава обстановка подобна на обстановката в детската градина и близък и задушевен контакт между деца и учители, както и преподаване на различните учебни предмети от различни специалисти, както в прогимназията. В нашето училище ВАШЕТО дете ще има много и различни учители, за да получи най-доброто от всеки един от тях.

Учебния процес при нас е немислим без училищните празници, чиято цел е да създадат радост у децата, както и да съдействат за създаване на училищна общност и училищен морал.   В общоучилищните спектакли, както и в спектаклите на класовете участват всички деца, а често и родителите.

База

През учебната 2016/2017 година най-малкото училище в София се сдоби с модерна спортна зала, в която спокойно може да се побере целият училищен корпус заедно с пристройката и да остане място за игра.

Разполагаме с девет класни стаи, Игротека, зала за танци, помещение за хранене и обширни коридори, превърнати в кътове за отмора.

Стараем се да създаваме приятна обстановка във всички пространства и да ги използваме рационално. Създаваме обстановка близка до познатата на децата от детската градина и търсим домашния уют.

В нашето училище стените не само „помагат“. Използваме ги, за да покажем плодовете на съвместния ни труд, да творим изкуство, да споделим научено, а и за да научим повече.

Всички помещения в училището и пространства в двора му са достъпни и се ползват от децата.

Новини

Галерия