Образователен регистър

ОБЛАСТ Благоевград

ПГ Петко Рачов Славейков – град Якоруда

През м. Август 1966 г. е издадена съвместна заповед на МНП и Министерство на машиностроенето за създаване на ПТУ-м в гр. Якоруда. За директор на ПТУ е назначен г-н Атанас ...
Повече информация

ЦСОП Рилска Иглика – село Долно Драглище

ЦСОП "Рилска Иглика" предлага обучение на деца с увреждания и умствена изостаналост. Учебното заведение е разположено в село Долно Драгище и е с държавно финансиране. Училище за деца с умствена ...
Повече информация
ДГ 5 Брезичка – град Гоце Делчев

ДГ 5 Брезичка – град Гоце Делчев

Детска градина „Брезичка“ се намира в гр. Гоце Делчев,  ул. „Симеон Радев“ №6. Педагогически и помощен персонал от 28 човекасе грижи с много любов и всеотдайност за 168 деца… Детска ...
Повече информация

СУ Христо Ботев – град Кочериново

Средно общообразователно училище Христо Ботев Началото на образователното дело в село Кочериново е поставено през 1856 година. Най-напред училището се помещава в частна къща с 4 отделения. Учениците са учили ...
Повече информация
ОУ Паисий Хилендарски - село Хърсово

ОУ Паисий Хилендарски – село Хърсово

ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ се намира в село Хърсово, Общ. Самуил. Училището е с общинско финансиране. В училището се обучават ученици от първи до осми клас. Училището е на целодневна ...
Повече информация
ПГТ – Професионална Гимназия По Транспорт – град Разлог

ПГТ – Професионална Гимназия По Транспорт – град Разлог

Откриването на училището е в края на 1963 година.За директор е назначен Любен Димитров от София. През януари 1964 г. пристигат първите ученици - курсисти. Първоначалната сграда на училището е ...
Повече информация
Езиков център Хелен Дорон - град София

Езиков център Хелен Дорон – град София

Преди 30 години лингвистката Хелен Дорон прави революция в преподаването на английски като втори език, като разработва методология, близка до усвояването на майчиния език. През 1995 г. методът „Хелен Дорон” ...
Повече информация
Регионален Исторически Музей - град Благоевград

Регионален Исторически Музей – град Благоевград

Регионален исторически музей – Благоевград е културен, научен и образователен институт с повече от половинвековна история. От създаването си през 1952 г. до днес, музеят ревностно следва мисията си да ...
Повече информация
Народно Читалище Яне Сандански - 1946 - с.Генерал Тодоров

Народно Читалище Яне Сандански – 1946 – село Генерал Тодоров

Народно читалище Яне Сандански - 1946 село Генерал Тодоров е действащо с развиваща дейност. Регистрирано е под номер 2894 в министерството на културата и образованието на Република България. Културното наследство е ценен ресурс за ...
Повече информация
ВИТО ТМ - Курсове по Английски език за деца и възрастни

ВИТО ТМ – Курсове по Английски език за деца и възрастни

От ВИТО ТМ сме тук, за да дадем един нов облик на езиковото обучение и да покажем, че то може да бъде лесно и забавно когато сте сред добри преподаватели ...
Повече информация
Банери
ДГ Славейче - с. Дерманци
33 Езикова гимназия - град София
Народно читалище Никола Вапцаров 1895 - град Ловеч
Шуменски университет
ЧДГ Малки Стъпки - град София
ОУ Георги Бенковски - с. Мирково
цсоп

© 2024 Образователен регистър

Всички права запазени собственост на Адвъртайз Партнърс ЕООДUp ↑